50-lecie pracy rzecznika patentowego oraz 100. rocznica urodzin

27.09.2021 / Aktualności

10 lipca 2021 r. Dorota Rzążewska, Prezes PIRP wraz z Elżbietą Piątkowska, Dziekanem Okręgu Wielkopolskiego i Danutą Jóźwiak, Wicedziekanem Okręgu Wielkopolskiego gościła w domu najstarszego członka naszego Samorządu, rzecznika patentowego p. Jana Podhorskiego.

Wizyta była okazją do wręczenia pamiątkowej Statuetki oraz listu gratulacyjnego z okazji 50-lecia pracy rzecznika patentowego oraz 100-nej rocznicy urodzin.

To piękna i skłaniająca do zadumy rocznica. Oznacza wszak cały wiek wypełniony codziennymi radościami i smutkiem, ale także ciężką pracę i  troskę o dobro rodziny i innych ludzi.

Dostojnemu Jubilatowi składamy gratulacje, wyrazy szacunku i uznania. Życzymy jeszcze wielu lat życia w dobrym zdrowiu w  otoczeniu bliskich i życzliwych osób.