Uwaga na oszustów! Kolejne fałszywe decyzje UP RP w obrocie

08.03.2022 / Aktualności

Szanowni Państwo, w związku z pojawiającymi się nowymi przypadkami wyłudzania środków pieniężnych od zgłaszających do Urzędu Patentowego RP przedmioty ochrony, podajemy poniżej informacje, które mogą pomóc Państwa mocodawcom uniknąć dokonania nienależnych płatności.

W ostatnim czasie oszuści wysyłają:

  1. fałszywe decyzje, do których dołączone jest świadectwo ochronne,
  2. upomnienia informujące o przeniesieniu procedur krajowych do Europejskiego Urzędu Patentowego, do których dołączane jest świadectwo przeniesienia praw,
  3. upomnienia informujące o przeniesieniu procedur krajowych do Europejskiego Urzędu Patentowego, do których dołączane jest świadectwo migracji

Oszuści żądają pod groźbą wygaśnięcia prawa, wpłaty kilkuset euro na rachunki bankowe prowadzone w Niemczech. Podrobione pisma wzorowane są na wydawanych przez Urząd Patentowy RP dokumentach potwierdzających udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy (decyzjach i świadectwach ochronnych).

Sugerujemy, abyście Państwo poinformowali swoich klientów, że Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej posiada jeden rachunek bankowy i nie pobiera żadnych opłat w walucie obcej, nie dokonuje „migracji” znaków towarowych, nie wydaje świadectw ochronnych  „na drugi 10-letni okres ochronny”, ani też „świadectw przeniesienia prawa”.

Rachunek bankowy Urzędu Patentowego prowadzony jest przez Narodowy Bank Polski i jest on następujący: NBP O/O Warszawa: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000

Ponadto w celu zapobieżenia wyłudzeniom środków pieniężnych w grudniu 2021 r. Urząd Patentowy  wprowadził  dodatkowe zabezpieczenie w postaci opatrywania wydawanych przez Urząd Patentowy RP decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego kodem QR pozwalającym na zweryfikowanie autentyczności korespondencji https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/informacje/zabezpieczenie-korespondencji-kodem-qr.

Polska Izba Rzeczników patentowych przygotowała ulotkę informującą o możliwych wyłudzeniach dostępna pod poniższym linkiem:

https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/komunikaty/mail/zal/658_Ulotka.pdf.

Ulotkę można wykorzystać umieszczając link w stopce, tak aby przy każdej korespondencji klienci byli informowani o możliwych wyłudzeniach.

Wzory fałszywych dokumentów/ przykłady: