Spotkanie z Wiceminister Marią Ejchart

06.06.2024 / Aktualności

4 czerwca br. Prezes PIRP Dorota Rzążewska i Wiceprezes PIRP Paweł Kurcman spotkali się w Ministerstwie Sprawiedliwości z Wiceminister Marią Ejchart.

Rozmowa dotyczyła między innymi:

  • problemów rzeczników patentowych związanych z założeniem konta i logowaniem do portalu informacyjnego sądu;
  • tematu wprowadzenia tóg dla rzeczników patentowych;
  • problematyki stawek za czynności rzeczników patentowych (w tym zrównanie stawek z adwokatami i radcami prawnymi oraz zwiększenie wysokości tych stawek);
  • kwestii uwzględniania Polskiej Izby Rzeczników Patentowych w toku prac legislacyjnych w ramach konsultacji publicznych oraz tworzonych Komisji Kodyfikacyjnych;
  • rozszerzenia kompetencji rzeczników o możliwość prowadzenia spraw karnych z zakresu prawa własności intelektualnej.

Ze strony Ministerstwa w spotkaniu udział wzięli także:

– Pani Grażyna Kołodziejska, Zastępca Dyrektora Departamentu Zawodów Prawniczych

– Pan Emil Szczepanik, Zastępca Dyrektora Departamentu Prawa Gospodarczego

– Pani Beata Błażejczyk – Naczelnik Wydziału Biegłych Sądowych, Doradców Restrukturyzacyjnych, Doradców Podatkowych, Biegłych Rewidentów i Rzeczników Patentowych Departamentu Zawodów Prawniczych

– Pani Beata Błażejczyk – Naczelnik Wydziału Biegłych Sądowych, Doradców Restrukturyzacyjnych, Doradców Podatkowych, Biegłych Rewidentów i Rzeczników Patentowych Departamentu Zawodów Prawniczych

Dziękujemy Pani Minister oraz przedstawicielom Ministerstwa za życzliwe wysłuchanie naszych postulatów i problemów. Wszystkie one zostaną przez nas przedstawione oficjalnie na piśmie z nadzieją na wspólne znalezienie optymalnych rozwiązań.