Spotkanie Wiceprezesa PIRP z Prezesem KRRP

12.02.2021 / Aktualności

Wczoraj Wiceprezes PIRP Paweł Kurcman spotkał się w siedzibie PIRP z Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych r. pr. Włodzimierzem Chróścikiem. Spotkanie miało charakter roboczy.

Spotkanie było poświęcone bieżącym tematom legislacyjnym związanym z rządowymi propozycjami zmian w procedurze cywilnej w sądach w trakcie pandemii. Ponadto rozmawiano o podejmowaniu szerszych i skuteczniejszych działań legislacyjnych i integracyjnych na szczeblu samorządów zaufania publicznego oraz wypracowywaniu wspólnych stanowisk, które miałyby korzystne skutki dla tychże samorządów.

Uczestnicy spotkania zapowiedzieli kolejne spotkania w tym samym formacie.