Search results for:

Praca zdalna Biura PIRP do 31 maja 2020 r.

Szanowni Państwo, Informujemy, że ze względu na utrzymującą się sytuację epidemiczną w Polsce, do dnia 30 maja br. zamknięta będzie siedziba Polskiej Izby Rzeczników...

Posiedzenie Krajowej Rady Rzeczników Patentowych

Wczoraj, tj. 13 maja br. odbyło się pierwsze w okresie pandemii koronawirusa posiedzenie Krajowej Rady Rzeczników Patentowych w formie telekonferencji. W posiedzeniu uczestniczyło 23 członków...

Pogadanka “Zielono mi” – IP Day 2020

🌳🌴🌿 Filmy/pogadanki z okazji IP Day 2020! 🌳🌴🌿 Tegoroczny temat IP Day 2020 to ochrona środowiska! 🌳🌴🌿 Dzisiaj pogadanka pt. „Zielony mi” – własność...

Pogadanka “Zielony świat” – IP Day 2020

🌳🌴🌿 Filmy/pogadanki z okazji IP Day 2020! 🌳🌴🌿 Tegoroczny temat IP Day 2020 to ochrona środowiska! 🌳🌴🌿 Dzisiaj pogadanka pt. „Zielony świat” – wzory...

Pogadanka “Zielone marki” – IP Day 2020

🌳🌴🌿 Filmy/pogadanki z okazji IP Day 2020! 🌳🌴🌿 Tegoroczny temat IP Day 2020 to ochrona środowiska! 🌳🌴🌿 Dzisiaj pogadanka pt. „Zielone marki” – znaki towarowe...

Pogadanka “Zielone patenty” – IP Day 2020

🌳🌴🌿 Filmy/pogadanki z okazji IP Day 2020! 🌳🌴🌿 Tegoroczny temat IP Day 2020 to ochrona środowiska! 🌳🌴🌿 Dzisiaj pogadanka pt. “Zielone patenty” o wynalazkach...