Program “The Ideas Powered for Business SME Fund_ zgłoszenia do 31 maja br.

31.05.2021 / Bez kategorii

Przypominamy o trwającym programie “The Ideas Powered for Business SME Fund.” W ramach programu małe i średnie przedsiębiorstwa  mogą ubiegać się o dotację na usługę wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP scan) i/lub zgłoszenia znaków towarowych i wzorów.

Aby skorzystać z programu należy złożyć wniosek przez stronę EUIPO. Wniosek może złożyć również pełnomocnik. Każde MŚP może otrzymać zwrot kosztów w kwocie maksymalnie 1500 EUR.

Obecnie trwające okno składania wniosków kończy się 31 maja 2021 r. Kolejne okna przypadają w terminach: 1-31 lipca 2021 r. oraz 1-30 września 2021 r.