Praca zdalna biura PIRP do dnia 15 maja 2020 r.

16.04.2020 / Aktualności

Szanowni Państwo,

Informujemy, że ze względu na utrzymującą się sytuację epidemiczną w Polsce, do dnia 15 maja br. przedłużony został termin zamknięcia siedziby Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Biuro Polskiej Izby Rzeczników Patentowych funkcjonuje w trybie zdalnym.

W związku z powyższym, prosimy o kontakt z Biurem PIRP drogą mailową: info@pirp.org.pl lub telefonicznie: 22 646 40 12, 600 356 400 (w godzinach 8:00-16:00).