UWAGA!!! Znajdujesz się na stronach archiwalnych.
Aktualne informacje znajdują się na nowej stronie:
http://www.rzecznikpatentowy.org.pl

 EQE
Szukaj słów:
 

Witamy na stronie:
Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.Z Dekretu tymczasowego o Urzędzie Patentowym wydanego przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego w dniu 13 grudnia 1918 r. ogłoszonego w Dzienniku Praw Państwa Polskiego nr 21, poz. 66.

"Art. 11. Strony mogą występować w Urzędzie Patentowym bądź osobiście, bądź przez pełnomocników. Pełnomocnikami mogą być osoby mieszkające w Polsce, z wyższem, zwłaszcza technicznem wykształceniem, wciągnięte przez Urząd na listę pełnomocników."

(Dekret tymczasowy o Urzędzie Patentowym wydany przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego w dniu 13 grudnia 1918 r., ogłoszony w Dzienniku Praw Państwa Polskiego nr 21, poz. 66.     link ==>)Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,


Pierwszy raz w historii naszego kraju regulacje prawne dotyczące ochrony własności intelektualnej mogły tak niekorzystnie przełożyć się na stan polskiej gospodarki, na sytuację Polski i Polaków.

Rozwiązania wprowadzane przez system jednolitej ochrony patentowej faworyzują najsilniejsze podmioty, zagrażając stabilnej pracy małych i średnich firm. Dziś, tj. w dniu 19 lutego 2013 r. w Brukseli odbyła się ceremonia podpisania umowy międzynarodowej o Jednolitym Sądzie Patentowym (JSP), której niepodpisanie przez dany kraj oznacza zablokowanie wprowadzenia w nim systemu jednolitej ochrony patentowej. Polska wzięła udział w tej uroczystości wyłącznie w charakterze obserwatora. Umowę podpisały 24 państwa członkowskie UE. Poza gronem państw sygnatariuszy tego porozumienia znalazły się trzy państwa: Polska, Hiszpania i Bułgaria. Podjęcie tej odważnej decyzji osłania polskich przedsiębiorców przed przewagą technologiczną i ekonomiczną innych podmiotów.

Znajomość wad systemu jednolitej ochrony patentowej - wskazywana w znakomitych opracowaniach i wystąpieniach p. prof. Aureli Nowickiej, p. prof. Stanisława Sołtysińskiego, p. prof. Ryszarda Skubisza i p. prof. Janusza Szwaji - wywołała głęboki niepokój przedsiębiorców, posłów, dziennikarzy, rzeczników patentowych i polityków. Merytoryczne argumenty wskazywane w licznych publikacjach, interpelacjach poselskich i wystąpieniach - zostały dostrzeżone i wysłuchane przez Rząd i mogły pomóc w podjęciu optymalnej dla Polski decyzji w tej sprawie.

http://www.mg.gov.pl/node/17702
http://video.consilium.europa.eu/webcast.aspx?ticket=775-982-12538
A.N._Jednolita_ochrona_patentowa_i_Jednolity_Sad_Patentowy_zagrozenia_i_niekorzystne _konsekwencje_w_Polsce_15.pdf

W imieniu Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych -

Anna Korbela
Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
 

Data aktualizacji: 2020-08-03
webmaster: webmaster@pirp.org.pl
Licznik odwiedzin:  Licznik