Obchody 30-lecia w Okręgu Podlaskim „Grudniówkę Podlaską”, która odbyła się w Białymstoku w dniach 01-03.12.2023 r.

06.12.2023 / Aktualności

Okręg Podlaski PIRP z przytupem otwiera grudzień, hucznie świętując ostatni miesiąc jubileuszu 30 lat naszego samorządu.

A świętowano nie tylko w podlaskim gronie! W zimowym Białymstoku i malowniczym Supraślu przy żarze grudniowego ogniska spotkali się przedstawiciele i przedstawicielki okręgów mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego, dolnośląskiego, lubelskiego i wielkopolskiego. Co tu dużo mówić – Podlasie zgromadziło niemal całą Polskę wokół cudownej atmosfery, piękna regionu i jego wyjątkowej historii.

Ale Okręg Podlaski zaserwował nam nie tylko dawkę niezapomnianej integracji, ale przede wszystkim intelektualną ucztę w postaci Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Przyszłość Prawa Własności Intelektualnej”, którą PIRP współorganizował wraz z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Poziom merytoryczny jak i wartość poruszanych tematów znalazły odzwierciedlenie w bardzo dużej frekwencji i interesujących dyskusjach, jakie miały miejsce w trakcie konferencji oraz w kuluarach.

Serdecznie gratulujemy organizatorom wydarzenia Podziwiamy to, jak wiele pracy włożyliście i jak świetny uzyskaliście efekt. Nie jest łatwo zintegrować środowisko rozproszone po całym kraju, Wam udało się to fantastycznie. Piękno Podlasia z pewnością było pomocne, ale nic nie odbyłoby się bez zaangażowania odpowiednich ludzi. A odpowiedni ludzie to:

Dziekan Arkadiusz Kalinowski,

V-ce dziekan Magdalena Rutkowska – Sowa
oraz
V-ce dziekan Agnieszka Iwaniuk
OKRĘGU PODLASKI! ROBICIE TO DOBRZE! 🥇🥇

…A! No i był tort! 🎂