INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA APLIKACJĘ RZECZNIKOWSKĄ

12.03.2024 / Ogłoszenia

W związku z informacją o możliwości składania wniosków o wpis na listę aplikantów rzecznikowskich oraz o egzaminie konkursowym poniżej prezentujemy materiały dla kandydatów. 

Informacje dotyczące zawodu rzecznika patentowego oraz aplikacji rzecznikowskiej zostały zawarte w broszurze dotyczącej aplikacji: 

broszura aplikacja rzecznikowska

Odpowiedzi na najważniejsze pytania jak przygotować się do egzaminu konkursowego zostały opublikowane w broszurze dla kandydatów:

broszura-egzamin-konkursowy

Wniosek o wpis na listę aplikantów należy złożyć w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59 lok. 134,