Konferencja OPSZZP

13.09.2023 /

“Zawody Zaufania Publicznego: etyka, autonomia i społeczna odpowiedzialność”

Przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego spotkali się 12 września w Warszawie na Konferencji Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Istotą tego wydarzenia była debata ekspercka na tematy kluczowe dla zawodów zaufania publicznego: tajemnicy zawodowej, samorządności i roli zawodów zaufania publicznego w społeczeństwie.

W dyskusji udział wzięli przedstawiciele radców prawnych, lekarzy, doradców podatkowych, inżynierów budownictwa, kuratorów sądowych, urbanistów, biegłych rewidentów, diagnostów laboratoryjnych, lekarzy weterynarii, komorników i rzeczników patentowych.

Osią konferencji były trzy panele dyskusyjne z udziałem ekspertów, reprezentujących poszczególne zawody. Pierwszy panel dotyczył filarów samorządności zawodowej i konstytucyjnych podstaw wykonywania zawodów zaufania publicznego w Polsce. Paneliści zmierzyli się również z zagadnieniem granic ingerencji władzy publicznej w funkcjonowanie samorządów zawodowych.

Drugi panel poświęcony był jednemu z najważniejszych atrybutów związanych z wykonywaniem zawodu zaufania publicznego – tajemnicy zawodowej. W ostatnich miesiącach OPSZZP kilkukrotnie wychodziło z apelem o uszanowanie tajemnicy zawodowej, m.in. biegłych rewidentów i lekarzy.

Ostatnia dyskusja dotyczyła miejsca, które zajmują zawody zaufania publicznego w społeczeństwie obywatelskim. Rozmowa będzie m.in. o tym jak kształtować w odbiorze społecznym wizerunek i autorytet osób wykonujących zawód zaufania publicznego oraz samorządów.