Komunikat po posiedzeniu Krajowej Rady Rzeczników Patentowych – 23.03.2021 r.

25.03.2021 / Aktualności

W dniu 23.03.2021 r. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady, które w większości było poświęcone omawianiu opracowanego przez Komisję Stautową oraz Komisję Legislacyjną projektu Statutu Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Dyskusja na temat projektu Statutu będzie kontynuowana w trakcie kolejnego posiedzenia Krajowej Rady zaplanowanego na 13 kwietnia 2021 r.

W trakcie posiedzenia Przewodnicząca Komisji Etyki i Wykonywania zawodu przedstawiła projekt Zasad Etyki Rzecznika Patentowego oraz projekt Zasad Reklamy Rzecznika Patentowego, a także uwagi okręgów, które zostały złożone do tych dokumentów. Oba dokumenty zostaną Państwu przedstawione po ich przyjęciu przez Krajowa Radę.

Na prośbę aplikantów oraz w związku z sytuacją pandemiczną, Krajowa Rada odwołała termin egzaminu kwalifikacyjnego, który planowano w dniach 16-18 kwietnia 2021 r. Egzamin odbędzie się najprawdopodobniej w drugiej połowie czerwca.

Krajowa Rada zapoznała się również z informacją dotyczącą przebiegu działań związanych ze sprzedażą lokali przy ul. Madalińskiego 20 i zakupem lokali przy ul. Żelaznej 59. Informacja zostanie Państwu przekazana w oddzielnym komunikacie.

Agnieszka Iwaniuk – sekretarz KRRP