Interesują Cię innowacje i nowe technologie? Chcesz poznać procedury związane z ochroną własności intelektualnej i zdobyć zawód przyszłości? 

24.07.2023 / Aktualności

Ruszył nabór wniosków na aplikację rzecznikowską oraz egzamin konkursowy. 
Odpowiedzi na najważniejsze pytania jak przygotować się do egzaminu konkursowego zostały opublikowane w broszurze dla kandydatów:

broszura-egzamin-konkursowy

Przed przystąpieniem do egzaminu konkursowego na aplikację należy złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów. Wniosek o wpis na listę aplikantów należy złożyć do 15 września 2023 r. w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych (PIRP).

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o wpis na listę aplikantów rzecznikowskich oraz o egzaminie konkursowym: 

https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/bip/smodbip/upl/87_2023_Informacja_KRRP_o_mozwosci_skladana_wnioskow_o_wpis_na_aplikacje_rzecz..pdf

Wzory wniosków:
– wzór wniosku o wpis na listę aplikantów rzecznikowskich
https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/bip/smodbip/upl/66_Wzor-wniosku-o-wpis-na-liste-aplikantow-rzecznikowskich.pdf

– wzór oświadczenia o niekaralności
https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/bip/smodbip/upl/64_Wzor-oswiadczenia-o-niekaralnosci.pdf

– wzór wniosku o pokryciu kosztów aplikacji
https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/bip/smodbip/upl/65_Wzor-wniosku-o-pokryciu-kosztow-aplikacji.pdf

– wzór wniosku wskazującego patrona
https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/bip/smodbip/upl/67_Wzor-wniosku-wskazujacego-patrona.pdf

– wzór oświadczenia o niewystępowaniu okoliczności

https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/bip/smodbip/upl/88_OSWIADCZENIE_o_niewystepowaniu_okolicznosci.pdf

Egzaminy z lat ubiegłych:

Egzamin konkursowy – Testy z ubiegłych lat