Temat: Pociąg ludzi do zła ujawnia się zwłaszcza tam, gdzie pojawia się technologia

Data: 19 kwietnia br. (poniedziałek) godzina 10.00

Jak uczestniczyć w wydarzeniu?

Transmisja webinaru będzie się odbywać w trzech różnych miejscach do wyboru:

  1. na Facebooku Polskiej Izby Rzeczników Patentowych: https://www.facebook.com/pirppl
  2. na stronie www Polskiej Izby Rzeczników Patentowych:: https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/
  3. oraz na Platformie Webex – link: https://pirp.webex.com/pirp/j.php?MTID=md6354bb24961ca82a18c8333ef5b291a

Tematem webinarium będzie natura technologii i jej wpływ na życie człowieka. Szczególnie interesować nas będzie kwestia negatywnych
konsekwencji postępu technologicznego. Tłem naszych rozważań  będą utwory fantastycznonaukowe Stanisława Lema, ale też współczesne koncepcje filozoficzne i antropologiczne.

Paneliści:

dr Radosław Strzelecki – filozof, etyk

Anna Kapusta – antropolożka społeczna i literaturoznawczyni

dr Piotr Grzegorz Nowak – etyk, adiunkt w Instytucie Filozofii UJ w Krakowie

Angelika Mus-Nowak – filozofka, znawczyni twórczości Lema

Moderator: dr Maciej Magoński – filozof, rzecznik patentowy, znawca literatury science-fiction

Biogramy:

Anna Kapusta – niezależna antropolożka społeczna i literaturoznawczyni (w zakresie antropologii literatury). Od 2011 roku zajmuje się fenomenem polskiego konfliktu społecznego wokół teatru „Gardzienice”, obecnie finalizując monografię naukową oraz książkę reporterską, poświęcone temu zagadnieniu. W latach 2017-2019 na łamach „Pisma Folkowego” prowadziła, założoną przez siebie, rubrykę dziennikarską pod tytułem: „Pocztówki terenowe. Olśnienia”.

Absolwentka: podyplomowych studiów w zakresie: bibliotekoznawstwo i informacja naukowa (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2019), Podyplomowych studiów z zakresu zarządzania kulturą (Uniwersytet Jagielloński 2018), Podyplomowych studiów w zakresie: Romowie w Polsce – historia, prawo, kultura, stereotypy etniczne (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2018), Podyplomowego Studium Muzeologicznego (Uniwersytet Jagielloński 2017), Podyplomowych studiów z zakresu gender (Uniwersytet Jagielloński 2007), Socjologii (magisterium, Uniwersytet Jagielloński 2007), Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (Uniwersytet Jagielloński 2007) oraz Filologii polskiej – specjalność: komparatystyka (magisterium i licencjat, Uniwersytet Jagielloński 2006, 2004).

Badaczka terenowa, wykonawczyni grantów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Kultury, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Uniwersytet Jagielloński.

Autorka monografii naukowych: Kieszenie i podszewki. Podteksty kultury (2013), Gry w kulturę: gry w mit. Mitografia jako lektura (2012), Od rytuału do mitu? Teatr Śmierci Tadeusza Kantora jako fakt antropologiczny (2011) i Mitologie twarzy. Cyprian Norwid i Stanisław Wyspiański – próba komparatystyki mitu (2007).

W latach 2012-2013 laureatka stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie literaturoznawstwa, a także m. in. Stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012), Stypendium Edukacyjnego Miasta Krakowa (2010) i Stypendium Twórczego Miasta Krakowa w dziedzinie literatury (2008).

Biblioterapeutka, twórczyni i praktyczka koncepcji tekstoterapii kulturowej.

Dr Radosław Strzelecki – filozof, etyk, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest autorem m. in. książek “Ethos i wolność. W poszukiwaniu etycznej wymowy „Bycia i czasu” Martina

Heideggera” (Kraków 2006) i “Odpowiedzieć Byciu. Odpowiedzieć Innemu” (Kraków 2014), współredaktorem książek “Wolność jako odpowiedzialność. Jackowi Filkowi na siedemdziesiąte urodziny” (Kraków 2016), “Filozofia wobec zła. Od spekulacji do transgresji / Philosophy and Evil. From Speculation to Transgression” (Kraków 2018), “Etyka a patriotyzm” (Toruń 2019). Publikuje też m. in. w „Kwartalniku Filozoficznym” i „Znaku”.

Angelika Mus-Nowak – absolwentka studiów doktoranckich w Zakładzie Filozofii Nauk Przyrodniczych Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Zajmuje się głównie malarstwem i fotografią. Miłośniczka twórczości Lema.

dr Piotr Grzegorz Nowak jest adiunktem w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W obszarze jego zainteresowań badawczych mieści się przede wszystkim bioetyka, w szczególności etyka transplantacji narządów oraz debata na temat śmierci mózgu. Piotr opublikował wiele prac badawczych dotyczących tych zagadnień, zarówno w języku angielskim jak i po polsku. W lutym 2019 r. dr Nowak był wizytującym profesorem w Florida State University.

dr Maciej Magoński – rocznik 1983. Odbył studia filozoficzne na UJ w ramach kierunku Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych. Po ich zakończeniu kontynuował studia doktoranckie na UJ zakończone obroną doktoratu w dyscyplinie filozofia na temat pojęcia prawdy w filozofii Fryderyka Nietzschego (2014). Równocześnie kształcił się jako aplikant rzecznikowski i zdawszy egzamin uzyskał uprawnienia rzecznika patentowego (wpisany na listę 6 listopada 2013 roku). Przez kilka lat praktykował prywatnie a następnie w 2018 uzyskałem zatrudnienie w Dziale Ochrony Własności Intelektualnej Centrum Transferu Technologii Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, gdzie pracuje do dziś. Oprócz myśli Nietzschego ciekawi go wiele rzeczy, od fizyki jądrowej i technologii rakietowej po mitologię. Hobbystycznie tłumaczy wiersze z i na język angielski oraz kolekcjonuje książki science-fiction. Mieszka w Krakowie.