Temat: Od wizjonera do milionera

Data: 23 kwietnia (piątek) godzina 10.00

Jak uczestniczyć w wydarzeniu?

Transmisja webinaru będzie się odbywać w trzech różnych miejscach do wyboru:

  1. na Facebooku Polskiej Izby Rzeczników Patentowych: https://www.facebook.com/pirppl
  2. na stronie www Polskiej Izby Rzeczników Patentowych:: https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/
  3. oraz na Platformie Webex – link: https://pirp.webex.com/pirp/j.php?MTID=m4437dc0617b3a83f5e712262c893f478

Jak wygląda proces tworzenia rozwiązań innowacyjnych? Jakie są wyzwania, kłopoty, satysfakcje? Czy są rozwiązania, które innowatorzy tworzą, a których nie wykorzystują w działalności  gospodarczej i dlaczego?  Jakie doświadczenia maja polscy innowatorzy w zakresie współpracy z wyższymi uczelniami i instytutami naukowo-badawczymi – jakie są ich doświadczenia w tym zakresie? Czy dzięki własności intelektualnej, prawom wyłącznym – patentom, prawom z rejestracji, prawom ochronnym twórcy, czy firmy które prowadzą mogą uzyskiwać korzyści pozafinansowe? Jakie? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą nasi paneliści.

Paneliści:

Artur Litwiński – wizjoner, inżynier i wynalazca, współzałożyciel marki Gerda

dr inż. Marek Bury – polski i europejski rzecznik patentowy, Prezes Zarządu Bury & Bury Kancelaria Patentowa

Łukasz Żrodowski – wynalazca, prezes zarządu spółki AMAZEMET

Moderator: Dorota Rzążewska, prezes PIRP, partner zarządzający w kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi

Biogramy:

Artur Litwiński – absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa. Współzałożyciel i właściciel jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek – Gerda. Wizjoner, inżynier i wynalazca, autor niezliczonej ilości opatentowanych rozwiązań technicznych. Aktywnie zaangażowany w rozwój kolejnych biznesów w różnych dziedzinach gospodarki.

Szczęśliwy mąż i ojciec trojki dzieci, prywatnie zainteresowania to lotnictwo i modelarstwo.

Łukasz Żrodowski jest wynalazcą z Politechnika Warszawskiej zajmującym się przez cały okres działalności naukowej technikami druku 3D i nowymi materiałami do druku 3D. Pełni funkcję prezesa zarządu spółki AMAZEMET spin offu Politechniki Warszawskiej powołanego w celu komercjalizacji nowych technologii do druku 3D metali i ich stopów.

dr inż. Marek Bury – polski i europejski rzecznik patentowy, Prezes Zarządu Bury & Bury Kancelaria Patentowa Sp. z o. o. Świadczy pomoc w zakresie oceny zdolności patentowej, opracowania strategii występowania o ochronę patentową w Polsce i poza jej granicami, oceny i wykazywania naruszenia patentu, a także unieważniania nieprawidłowo udzielonych patentów i praw ze wzorów użytkowych. Doradza w zakresie ochrony IP przy komercjalizacji wyników badań naukowych. Specjalizuje się w ochronie wynalazków realizowanych z zastosowaniem komputera (CII – Computer Implemented Invention) oraz z dziedziny telekomunikacji, zwłaszcza radiokomunikacji.

Brał udział w licznych projektach naukowych i badawczo-rozwojowych dotyczących szerokiego spektrum zagadnień z dziedziny radioelektroniki. Prowadził wykłady na temat praw własności przemysłowej na Politechnice Warszawskiej i na Uniwersytecie Warszawskim oraz zajęcia na aplikacji rzecznikowskiej prowadzonej przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych i na studiach podyplomowych na Szkole Głównej Handlowej.

Jest członkiem rady doradczej prezesa Europejskiego Urzędu Patentowego (SACEPO – Standing Advisory Committee before the EPO), bierze też udział w pracach grupy roboczej Quality Working Group i podkomisji ICT działających przy EPPC (European Patent Practice Committee).

Jest autorem bądź współautorem około kilkudziesięciu publikacji naukowych z dziedziny radioelektroniki oraz kilkunastu prac z dziedziny własności przemysłowej.

Dorota Rzążewska – prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, partner zarządzający w kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi, krajowy i europejski rzecznik patentowy, radca prawny, wspólnik zarządzający w kancelarii JWP, mediator w sprawach własności intelektualnej, arbiter przy PIIT w sprawach domen internetowych .pl | arbiter przy CAC w sprawach domen internetowych .eu