Temat: Nauka objaśnia świat, ale pogodzić z nim może jedynie sztuka

Data: 26.04.2021 (poniedziałek) godz. 18.00

Jak uczestniczyć w wydarzeniu?

Transmisja webinaru będzie się odbywać w trzech różnych miejscach do wyboru:

  1. na Facebooku Polskiej Izby Rzeczników Patentowych: https://www.facebook.com/pirppl
  2. na stronie www Polskiej Izby Rzeczników Patentowych:: https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/
  3. oraz na Platformie Webex – link: https://pirp.webex.com/pirp/j.php?MTID=m03de33eadbd8332a71e8051eaa683eb5

Skąd twórcy czerpią inspirację? Dlaczego wciąż czytamy książki Stanisława Lema i się nimi inspirujemy?  Z czego wynika ciągle rosnąca popularność gatunku science-fiction? Jak przebiega projektowanie muralu? W jakim stopniu możemy się inspirować twórczością innych i czy wiemy, jak chronić swoją twórczość? Odpowiedzi na te pytania poznasz właśnie podczas spotkania „Nauka objaśnia świat, ale pogodzić z nim może jedynie sztuka”.

Paneliści:

dr Marcin Czaja – malarz, muralista, rysownik, projektant

dr Łukasz Kucharczyk – literaturoznawca, publicysta, krytyk literacki 

Magdalena Świerczek-Gryboś  – pisarka, poetka, redaktorka

Bartosz Fert – rzecznik patentowy, partner w kancelarii Fert Jakubiak Wróblewski rzecznicy patentowi

Moderator:  Anna Kawalec – rzecznik patentowy, związana z kancelarią patentową TriMarka

Biogramy:

dr Marcin Czaja – Urodzony w 1983 r. Częstochowie. Studiował na Akademii im. Jana Matejki w Krakowie, (Wydział Malarstwa), gdzie obecnie pracuje jako asystent w pracowni malarstwa i rysunku prof. Mirosława Sikorskiego oraz wykładowca przedmiotu “podstawy widzenia artystycznego”. Dyplom magistra obronił w 2011 roku, w pracowni prof. Jacka Waltosia. Zajmuje się malarstwem monumentalnym, sztalugowym, rysunkiem oraz grafiką projektową.

Bartosz Fert – Rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik EUIPO, prawnik i partner w kancelarii “Fert Jakubiak Wróblewski rzecznicy patentowi”. Rozwija swoje kompetencje w zakresie prowadzenia sporów sądowych oraz zarządzania interdyscyplinarnym zespołem prawników i inżynierów. Członek Sądu Dyscyplinarnego przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych.

dr Łukasz Kucharczyk –adiunkt Katedry Polskiej Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa. Autor pracy doktorskiej pt. Granice ciała. Somapoetyka w twórczości Stanisława Lema i kilkunastu artykułów naukowych. Publikuje teksty krytycznoliterackie w czasopiśmie „Topos” Pracuje również w charakterze nauczyciela języka polskiego jako obcego.

Magdalena Świerczek-Gryboś  – pisarka, poetka, redaktorka. Badaczka twórczości Stanisława Lema, członkini zarządu Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej. Nominowana do nagród literackich takich jak Nagroda im. Janusza Zajdla czy Nagroda im. Macieja Parowskiego. Współtworzy jeden z największych fanowskich projektów wydawniczych w Polsce: Grupę Wydawniczą Fantazmaty, organizuje konkursy literackie, wspiera debiutantów.

Moderator:

Anna Kawalec – Polski rzecznik patentowy oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), związana z Kancelarią Patentową Trimarka. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Komisji Współpracy Międzynarodowej i Krajowej Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.