Informacja prasowa Urzędu Patentowego RP – działania podjęte przez UPRP odnośnie sfałszowanych decyzji UPRP.

21.10.2020 /

Niniejszym przekazujemy Państwu informację prasową Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącą działań jakie podjął Urząd odnośnie sfałszowanych decyzji UPRP.