Strona główna       Logowanie               Facebook       LinkedIn

zdjecie_1 zdjecie_2 zdjecie_3 zdjecie_5 zdjecie_4 zdjecie_6 zdjecie_7 zdjecie_8

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,


Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 maja 2014 r. w Sali Kolumnowej Sejmu PR odbyła się zorganizowana przez Komisję Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu PR, Biuro Analiz Sejmowych oraz Fundację Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości "Wokulski" Konferencja pt. "System ochrony własności przemysłowej w Polsce a możliwości rozwoju gospodarczego".

Pracom Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, która z zainteresowaniem bada i analizuje zagadnienia dotyczące ochrony własności intelektualnej przewodniczy Pan Poseł Mieczysław Golba. Jednym z Wiceprzewodniczących Komisji jest Pan Poseł Grzegorz Napieralski, który kierował jej pracami w poprzedniej kadencji Sejmu.

Partnerem strategicznym Konferencji była Polska Izba Rzeczników Patentowych.

Celem Konferencji było zwrócenie uwagi na szczególne znaczenie otoczenia prawnego w obszarze własności intelektualnej, w którym funkcjonują i prowadzą działalność gospodarczą przedsiębiorcy. Konferencja miała charakter interdyscyplinarny i zgromadziła blisko 300 osobowe grono osób reprezentujących różne środowiska zawodowe, w tym sędziów, prokuratorów, naukowców, przedsiębiorców, rzeczników patentowych i przedstawicieli innych zawodów zaufania publicznego. Tak szeroka reprezentacja środowisk zawodowych stanowiła niezwykle ciekawe forum wymiany myśli i poglądów dotyczących koniecznych zmian systemowych.

Prelegentami Konferencji byli:
 • Pan Dariusz Kuberski, prokurator w Prokuraturze Generalnej;
 • Pan Wojciech Hajduk z Ministerstwa Sprawiedliwości;
 • Pan Piotr Żuchowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • Pani Grażyna Henclewska, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki;
 • Pan Jacek Guliński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • Pani dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP;
 • Pan Luis Alfonso Durán Moya, przedstawiciel Hiszpańskiej Konfederacji Organizacji Biznesowych;
 • Pan prof. Stanisław Sołtysiński, Kancelaria Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak;
 • Pani prof. Aurelia Nowicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • Pan dr inż. Artur Kalewski - wiceprzewodniczący Rady Naukowej Fundacji Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości "Wokulski";

a ze strony Polskiej Izby Rzeczników Patentowych:
 • Pani Anna Korbela, prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych;
 • Pan dr inż. Marek Bury;
 • Pan Sędzimir Chmurzyński;
 • Pan Witold Rożnowski.

Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem naszej Koleżanki Bożenny Kalewskiej, dzięki której bezcennej pomocy możliwa była sprawna organizacja tego przedsięwzięcia. Dziękujemy serdecznie także Pani Katarzynie Lewickiej, która partnerując Panu Luis Alfonso Durán Moya, dokonywała przekładu jego wystąpienia.

Głosy w dyskusji zabrały m.in. Koleżanki:
 • Hanna Dreszer-Lichańska, wskazująca na konieczność stworzenia przedsiębiorcom warunków prowadzenia bezpiecznego biznesu, którego niezbędnym elementem jest profesjonalna pomoc w dziedzinie własności intelektualnej świadczona przez rzeczników patentowych;
 • Anna Cybulka, która zwróciła uwagę na to, że sprawnie działający system orzekania w sprawach własności intelektualnej wymaga działania pełnomocników o wysokich, specjalistycznych kwalifikacjach, którymi dysponują rzecznicy patentowi.

Konferencja ta była o tyle wyjątkowa, że zakończyła się przyjęciem i podpisaniem przez jej uczestników dezyderatu, który skierowany został do Parlamentu i Rządu i którego treść Państwu przekazujemy
http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/aktualnosci/140509/Rezolucja.pdf.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nagraniem z przebiegu Konferencji, które dostępne jest pod adresem:
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=3AEBD42575023EFBC1257CCF0040F8CC

oraz z artykułem opublikowanym na stronie Ministerstwa Gospodarki, dostępnym pod adresem:
http://www.mg.gov.pl/node/20682

a także z materiałem zdjęciowym
http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/aktualnosci/140509/Zdjecia_konferencja_2014-05-06.pdf

oraz z artykułem opublikowanym w dniu 7 maja 2014 w Dzienniku Gazeta Prawna
http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/aktualnosci/140509/Dziennik_Gazeta_Prawna_2014-05-07.pdf.

Marek Besler
Wiceprezes
Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
Anna Korbela
Prezes
Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

 

Tutaj znajdują się linki do wykładów:

Część 1 - https://www.youtube.com/watch?v=yTz9CPlzDCs
(Pani Grażyna Henclewska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki; Pan Mieczysław Golba, przewodniczący Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii; Pan Dariusz Kuberski, prokurator w Prokuraturze Generalnej)

Część 2 - https://www.youtube.com/watch?v=cBgfYRR7xfQ
(Pan Piotr Żuchowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Pan Wojciech Hajduk z Ministerstwa Sprawiedliwości; Pan Jacek Guliński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

Część 3 - https://www.youtube.com/watch?v=1y5f0J_0GFU
(Pani Otylia Trzaskalska-Stroińska, zastępca dyrektora Departamentu Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki; Pani dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP)

Część 4 - https://www.youtube.com/watch?v=uno1wWWuOzg
(Pan Luis Alfonso Durán Moya, przedstawiciel Hiszpańskiej Konfederacji Organizacji Biznesowych)

Część 5 - https://www.youtube.com/watch?v=616p5lS8vw4
(Pan prof. Stanisław Sołtysiński, Kancelaria Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak)

Część 6 - https://www.youtube.com/watch?v=X11j8jyHMu4
(Pani prof. Aurelia Nowicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Pani Anna Korbela, prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych)

oraz

Wywiady dot. wyspecjalizowanego Sądu ds. własności przemysłowej w Polsce:

https://www.youtube.com/watch?v=ro07ZtrY93s - Część 1 - Wywiad z przedsiębiorcą

https://www.youtube.com/watch?v=YbTvYRB-tXs - Część 2 - Wywiad z sędzią

https://www.youtube.com/watch?v=Gcm0htRbt7U - Część 3 - Wywiad z rzecznikiem patentowym

https://www.youtube.com/watch?v=lkfYvZCYThM - Część 4 - Wywiad z prokuratorem

oraz

Wywiad z przedsiębiorcą dot. innowacji:

https://www.youtube.com/watch?v=doqfQ9axta4 - Wywiad z przedsiębiorcąhttp://www.prawoautorskie.gov.pl, 28.01.2013 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego napisał list do Ministra Sprawiedliwości, w którym postuluje utworzenie tzw. sądów własności intelektualnej. Zdaniem Bogdana Zdrojewskiego takie rozwiązanie "zapewniłoby wynalazcy oraz twórcy bezpieczeństwo prawne jego wynalazku lub dzieła", a także "pomogłoby zharmonizować w skali kraju orzecznictwo z zakresu prawa własności intelektualnej".

link: http://www.prawoautorskie.gov.pl/pages/posts/minister-kultury-wystosowal-pismo-w-sprawie-utworzenia-sadu-wlasnosci-intelektualnej-96.php
Wyspecjalizowane wydziały sądów powszechnych, zajmujące się sprawami z zakresu własności intelektualnej, prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej funkcjonują m.in. w Austrii, Finlandii, we Francji, w Niemczech, Grecji, na Węgrzech, w Luksemburgu, Holandii, Rumunii, Szwecji i Wielkiej Brytanii, a poza Europą w Turcji i Japonii. W sumie na taki model rozstrzygania sporów, które wymagają od wyrokujących szczególnej wiedzy, zdecydowały się już 54 kraje.

link: Wlasnosc_intelektualna_w_jednym_sadzie.pdf