III Ogólnopolskie Forum Rzeczników Patentowych i Aplikantów „Razem dla samorządu”

28.09.2022 / Aktualności

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

kontynuując pogłębioną wewnętrzną debatę na temat rozwoju naszego zawodu i jego przyszłości oraz roli samorządu w tym procesie, Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, Komisja Promocji Zawodu oraz Komisja Współpracy Krajowej i Międzynarodowej serdecznie zapraszają do udziału już w

III Ogólnopolskim Forum Rzeczników Patentowych i Aplikantów oraz, zamykającym Forum, wydarzeniu integracyjnym.

Jak potwierdziły poprzednie edycje Forum – wymiana spostrzeżeń i poglądów na temat wyzwań, przed jakimi stoi nasz samorząd, jest niezwykle cenna i prowadzi do wartościowych i konstruktywnych wniosków. Forum to również doskonała okazja do włączenia się w samorządową aktywność osób, które nie pracują na co dzień w Komisjach lub w innych organach samorządu, a którym działania samorządu są bliskie. Tym razem znów liczymy na naszą samorządową kreatywność, otwartość na dyskusję i dochodzenie do interesujących rozwiązań, które staną się cennymi wskazówkami do działania dla Prezydium i Komisji.

Do udziału w Forum zapraszamy zarówno aplikantów jak i rzeczników patentowych. 

W tym roku wydarzenie będzie miało formułę online oraz stacjonarną i podzielone będzie na dwa etapy.

Etap I – wydarzenie online na platformie Webex – aktywna praca w zespołach problemowych w dniu 6 października 2022 r. w godzinach 14:00-17:00

14:00 – 14:15 – Powitanie uczestników i przedstawienie zasad dyskusji.

14:15 – 16:30 – Prace w zespołach.

16:30 – 17:00 – Przedstawienie konkluzji z prac zespołów oraz rekomendacje dwóch problemów do przedstawienia w ramach Etapu II.

Efektem prac zespołów będzie krótkie sprawozdanie z obrad oraz wybranie dwóch wiodących problemów do dyskusji w ramach Etapu II

Etap II Okrągły stół samorządowy – wydarzenie stacjonarne w siedzibie PIRP w Warszawie – w dniu 27 października 2022 r.

14:00 – 14:15 Powitanie uczestników i przedstawienie zasad dyskusji oraz losowanie kolejności wystąpień Zespołów

14:15 – 15:30 Dyskusja nad problemami 3 pierwszych zespołów (po 25 minut na zespół)

15:30 – 15:45 Przerwa kawowa

15:45 – 17:00 Dyskusja nad problemami 3 kolejnych zespołów (po 25 minut na zespół)

17:00 – 17:15 Zakończenie obrad

17:30 Otwarcie części integracyjnej

Ze względów organizacyjnych można uczestniczyć w pracy jednego z poniższych zespołów problemowych Forum:

  • Zespół Rozwoju Aplikacji
  • Zespół Promocji Zawodu, Informacji i Działalności Wydawniczej
  • Zespół Legislacyjny
  • Zespół Współpracy Krajowej i Międzynarodowej
  • Zespół Wykonywania Zawodu, Szkoleń i Doskonalenia Zawodowego

Termin ostatecznych zgłoszeń na wydarzenie online 3 października 2022 r.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez ankietę: https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/index.php?menu=24&an=667

Link do udziału w Forum w formie zdalnej otrzymają Państwo przed samym wydarzeniem i po dokonaniu zgłoszenia na w/w adres e-mail w wymaganym terminie.