I Forum Rzeczników Patentowych – 31 stycznia 2020 roku

17.01.2020 / Aktualności

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, w odpowiedzi na sygnalizowaną przez wielu członków naszego środowiska potrzebą pogłębionej wewnętrznej debaty na temat rozwoju naszego zawodu w przyszłości oraz roli samorządu w tym procesie Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Rzeczników Patentowych serdecznie zaprasza do licznego udział w I – Ogólnopolskim Forum Rzeczników Patentowych i Aplikantów „Ja rzecznik – mój zawód mój samorząd – wyzwania i szanse”, które odbędzie się w dniu 31 stycznia 2020 roku w siedzibie PIRP o godzinie 10.00.

Celem Forum jest wspólne, możliwie najbardziej demokratyczne i reprezentatywne, przedyskutowanie najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi samorząd rzeczników patentowych w perspektywie krótkoterminowej (rok 2020) i długoterminowej (lata 2020-2030). Owocem dyskusji będą konkretne wnioski stanowiące rekomendacje dla Prezydium w obu w/w perspektywach czasowych.

Forum będzie miało charakter otwarty i będą mogli w nim wziąć udział zarówno rzecznicy patentowi, jak i aplikanci. Wydarzenie pomyślane jest jako event cykliczny, który odbywałby się na początku każdego roku kalendarzowego. Rok 2020 jest rokiem pilotażowym tego projektu. W zamyśle Forum będzie poszerzoną i bardziej demokratyczną formułą pracy Komisji Problemowych Krajowej Rady PIRP.

Uczestnicy Forum w formie bezpośrednich warsztatów, które odbędą się w siedzibie PIRP w dniu 31 stycznia 2020 roku przedyskutują wskazane zagadnienia i wypracują rekomendacje dla Prezydium celów i działań krótkoterminowych i długoterminowych.

Serdecznie zapraszamy do licznego uczestnictwa w Forum.
Wykorzystajmy te formę wspólnej pracy dla dobra naszego samorządu i przyszłości naszego zawodu.

Ze względów organizacyjnych można uczestniczyć w pracy jednego zespołu problemowego Forum.

1. Zespół Rozwoju Aplikacji – Przewodniczący – Joanna Bocheńska
2. Zespół Promocji Zawodu, Informacji i Działalności Wydawniczej – Przewodniczący – Agnieszka Przyborska- Bojanowska/Agnieszka Iwaniuk
3. Zespół Legislacyjny – Przewodniczący Paweł Kurcman
4. Zespół Współpracy Krajowej i Międzynarodowej – Przewodniczący – Dorota Rzążewska
5. Zespół Wykonywania Zawodu, Szkoleń i Doskonalenia Zawodowego – Przewodniczący – Magdalena Krekora

Termin ostatecznych zgłoszeń upływa 29 stycznia br. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: info@pirp.org.pl, wskazując zespół problemowy, w którym chcemy pracować!

Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/733599013831504/

Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych.