bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych

Wszystkie pliki zamieszczone są w formacie pdf

Pliki do pobrania:

1) Uchwała Krajowej Rady Rzeczników Patentowych nr 989 /V / 2013 z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych upoważnienia do wyznaczenia nowego terminu egzaminu kwalifikacyjnego; http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/bip/smodbip/upl/2_uchw989.pdf

2) Uchwała Krajowej Rady Rzeczników Patentowych nr 991 / V / 2013 z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wyboru podmiotu, który przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego PIRP za rok 2012; http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/bip/smodbip/upl/3_uchw991.pdf

3) Uchwała Krajowej Rady Rzeczników Patentowych nr nr 992 / V / 2013 z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie uzupełnienia Komisji Statutowej; http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/bip/smodbip/upl/4_uchw992.pdf

4) Uchwała Krajowej Rady Rzeczników Patentowych nr  997 / V / 2013 z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie Okręgowych Zgromadzeń Rzeczników Patentowych; http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/bip/smodbip/upl/5_uchw997.pdf

5) Uchwała Krajowej Rady Rzeczników Patentowych nr  nr  998 / V / 2013 z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie osobom uprawnionym kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy; http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/bip/smodbip/upl/6_uchw998.pdf

6) Uchwała Krajowej Rady Rzeczników Patentowych nr nr  999 / V / 2013 z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie zmian w Komisji Legislacji i Komisji Współpracy Międzynarodowej. http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/bip/smodbip/upl/7_uchw999.pdfOpublikował: Piotr Molęda
Publikacja dnia: 14.11.2013
Podpisał: Elżbieta Darmorost
Dokument z dnia: 19.09.2013
Dokument oglądany razy: 6 943