bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Struktura organów samorządu

ORGANY SAMORZĄDU RZECZNIKÓW PATENTOWYCH DZIAŁAJĄCE NA  POZIOMIE  KRAJOWYM:

 

1) KRAJOWA  RADA  RZECZNIKÓW  PATENTOWYCH

Krajową  Radę  Rzeczników Patentowych stanowią:

● Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych;

● członkowie wybrani przez Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych;

● dziekani.

2/ PREZYDIUM   KRAJOWEJ  RADY  RZECZNIKÓW PATENTOWYCH

Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych stanowią:

● Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych;

● Wiceprezesi Polskiej Izby Rzeczników Patentowych;

● Sekretarz;

● Skarbnik;

● Członkowie.

3/ KOMISJA  REWIZYJNA

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

● Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;

● Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;

● Sekretarz;

● Członkowie (9).

4/ ODWOŁAWCZY SĄD  DYSCYPLINARNY

W skład Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego wchodzą:

● Przewodniczący;

● Członkowie (10)

5/ SĄD  DYSCYPLINARNY

W skład Sądu Dyscyplinarnego wchodzą:

● Przewodniczący;

● Członkowie (11).

6/ RZECZNIK  DYSCYPLINARNY.

 

ORGANY SAMORZĄDU RZECZNIKÓW PATENTOWYCH DZIAŁAJĄCE NA  POZIOMIE TERYORIALNYM TO OKRĘGOWE ZGROMADZENIA  RZECZNIKÓW  PATENTOWYCH. OKRĘGOWE RADY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH.

Aktualnie w ramach samorządu rzeczników patentowych istnieje 12 tzw. „okręgów”.  Okręgowe zgromadzenia rzeczników patentowych oraz okręgowe rady są podzielone na następujące okręgi:

● mazowiecki;

● śląski;

● małopolski;

● wielkopolski;

● dolnośląski;

● łódzki;

● pomorski;

● lubelski;

● zachodniopomorski;

● podkarpacki;

● kujawsko-pomorski;

● podlaski.

 Opublikował: Piotr Molęda
Publikacja dnia: 13.11.2013
Podpisał: Marek Besler, Elżbieta Darmorost
Dokument z dnia: 26.10.2013
Dokument oglądany razy: 7 479