bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Krajowa Rada Rzeczników Patentowych. Skład.

1) Dorota Rzążewska - Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

2) Joanna Bocheńska - Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

3) Paweł Kurcman - Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych,

4) Agnieszka Iwaniuk - Sekretarz Krajowej Rady Rzeczników Patentowych

5) Małgorzata Kluczyk - Skarbnik Krajowej Rady Rzeczników Patentowych

6) Piotr Adamczyk 

7) Anna Bełz

8) Łukasz Bogdan

9) Maciej Bugalski

10) Jacek Czabajski - Dziekan Okręgu Pomorskiego

11) Krzysztof Czub

12) Joanna Dziubińska - Dziekan Okręgu Łódzkiego

13) Magdalena Filipek-Marzec - Dziekan Okręgu Śląskiego

14) Anna Gdula

15) Maria Hładyniuk-Gązwa - Dziekan Okręgu Lubelskiego

16) Danuta Jóźwiak - Dziekan Okręgu Wielkopolskiego

17) Arkadiusz Kalinowski - Dziekan Okręgu Podlaskiego

18) Magdalena Krekora

19) Katarzyna Krupa-Lipińska - Dziekan Okręgu Kujawsko-Pomorskiego

20) Katarzyna Kwestarz - Dziekan Okręgu Mazowieckiego

21) Katarzyna Paprzycka - Dziekan Okręgu Dolnośląskiego

22) Patrycja Rosół - Dziekan Okręgu Małopolskiego

23) Katarzyna Sas

24) Michał Tuszyński - Dziekan Okręgu Podkarpackiego

25) Monika Wielecka - Dziekan Okręgu Zachodniopomorskiego

26) Monika WitkowskaOpublikował: Wioleta Pyrża
Publikacja dnia: 05.11.2021
Podpisał: Marek Besler Elżbieta Darmorost
Dokument z dnia: 19.09.2013
Dokument oglądany razy: 7 655