bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Krajowa Rada Rzeczników Patentowych. Skład.

1) Dorota Rzążewska - Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych,

2) Joanna Bocheńska - Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych,

3) Krzysztof Czub - Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych,

4) Bożenna Kalewska - Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych,

5) Paweł Kurcman - Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych,

6) Agnieszka Iwaniuk - Sekretarz Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Podlaskiego,

7) Małgorzata Kluczyk - Skarbnik Krajowej Rady,

8) Anna Bełz - Członek Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Lubelskiego,

9) Łukasz Bogdan - Członek Krajowej Rady,

10) Anna Cybulka - Członek Krajowej Rady,

11) Joanna Dziubińska - Członek Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Łódzkiego,

12) Włodzimierz Gałązkiewicz - Członek Krajowej Rady,

13) Anna Korbela - Członek Krajowej Rady,

14) Krystyna Kozłowska - Członek Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Dolnośląskiego,

15) Magdalena Krekora - Członek Krajowej Rady,

16) Jerzy Kulpiński - Członek Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Podkarpackiego,

17) Katarzyna Kwestarz - Członek Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Mazowieckiego,

18) Jerzy Lampart - Członek Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Śląskiego,

19) Alina Magońska - Członek Krajowej Rady,

20) Elżbieta Piątkowska - Członek Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Wielkopolskiego,

21) Grażyna Pomianek - Członek Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Pomorskiego,

22) Agnieszka Przyborska-Bojanowska - Członek Krajowej Rady,

23) Jarosław Rawa - Członek Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Kujawsko-Pomorskiego,

24) Patrycja Rosół - Członek Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Małopolskiego,

25) Anna Zaleska - Członek Krajowej Rady,

26) Renata Zawadzka - Członek Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Zachodniopomorskiego.

 

 Opublikował: Piotr Molęda
Publikacja dnia: 04.02.2018
Podpisał: Marek Besler Elżbieta Darmorost
Dokument z dnia: 19.09.2013
Dokument oglądany razy: 6 209