bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 10.06.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Statuty. Regulaminy.

Wszystkie pliki zamieszczone są w formacie pdf

 

Pliki do pobrania:

1) Regulamin działania Krajowej Rady Rzeczników Patentowych stanowiący załącznik do Uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych nr 53 / III / 2003 z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie regulaminu działania Krajowej Rady Rzeczników Patentowych; http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/bip/smodbip/upl/8_4_3_1_REGULAMIN_DZIALANIA_KR_nowy_-_REGULAMIN_DZIALANIA_KR_nowy.pdf

2) Regulamin Biura Polskiej Izby Rzeczników Patentowych uchwalony na podstawie § 27 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Rzeczników Patentowych; http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/bip/smodbip/upl/9_4_3_2_REGULAMIN_BIURA_-_REGULAMIN_BIURA_48_III_2003.pdf

3) Regulamin w sprawie ustalenia wzoru legitymacji, określenia kryteriów i trybu przyznawania honorowej odznaki „Zasłużony dla Samorządu Rzeczników Patentowych” uchwalony na podstawie § 45 ust. 3 Statutu Polskiej Izby Rzeczników Patentowych; http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/bip/smodbip/upl/10_4_3_3_Zasady-zasluzon._dla_samorz..pdf

4) Regulamin egzaminu kwalifikacyjnego stanowiący załącznik do Uchwały nr 1 z dnia 14 października 2011 r. Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych; http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/bip/smodbip/upl/11_4_3_4_regPODPISANY.pdf

5) Regulamin Aplikacji stanowiący załącznik do Uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych nr 819 / V / 2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu aplikacji. http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/bip/smodbip/upl/12_4_3_5_Regulamin_aplikacji_120704.pdf

6) Statut Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
Tekst ujednolicony, zawierający zmiany z 12 stycznia 2011 r. wprowadzone przez VII Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych oraz z dnia 16 listopada 2013 r. wprowadzone przez IX Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych (które weszły w życie w dniu 28 maja 2014 r.)http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/akty_prawne/STATUT_PIRP_004_last.pdf

 Opublikował: Piotr Molęda
Publikacja dnia: 10.06.2014
Podpisał: Elżbieta Darmorost
Dokument z dnia: 26.10.2013
Dokument oglądany razy: 3 604