bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wersje archiwalne: Aplikacja

Wersja z dnia: 26.05.2022
Powód wprowadzenia zmian: Zamieszczenie informacji Krajowej Rady Rzeczników Patentowych o możliwości składania wniosków o wpis na listę aplikantów rzecznikowskich oraz o egzaminie konkursowym.

Wersja z dnia: 14.03.2022
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie komunikatu Krajowej Rady Rzeczników Patentowych z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników egzaminu kwalifikacyjnego na rzecznika patentowego przeprowadzonego w trybie powtarzalnym.

Wersja z dnia: 01.03.2022
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie w komunikacie nr 1/2022 załącznika dot. braku powiązań.

Wersja z dnia: 26.09.2021
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie komunikatu nr 1/2022 Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 26 lutego 2022 r. w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego.

Wersja z dnia: 28.07.2021
Powód wprowadzenia zmian: Umieszczenie komunikatu Krajowej Rady Rzeczników Patentowych z dnia 26 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników egzaminu konkursowego o wpis na listę aplikantów rzecznikowskich.

Wersja z dnia: 24.06.2021
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie komunikatu Krajowej Rady Rzeczników Patentowych z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników egzaminu kwalifikacyjnego na rzecznika patentowego przeprowadzonego w trybie powtarzalnym.

Wersja z dnia: 25.05.2021
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie informacji Krajowej Rady Rzeczników Patentowych o możliwości składania wniosków o wpis na listę aplikantów rzecznikowskich oraz o egzaminie konkursowym.

Wersja z dnia: 30.03.2021
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie komunikatu nr 3/2021 Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego, który odbędzie się w dniach 25-26-27 czerwca 2021 r. w ADN Centrum Konferencyjne Sp. z o.o. Sp. k. Browary Warszawskie.

Wersja z dnia: 12.03.2021
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie komunikatu nr 2/2021 w sprawie przesunięcia terminu egzaminu kwalifikacyjnego.

Wersja z dnia: 10.10.2020
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie komunikatu nr 1/2021

Wersja z dnia: 10.10.2020
Powód wprowadzenia zmian: Komunikat Krajowej Rady Rzeczników Patentowych z dnia 10 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników egzaminu konkursowego o wpis na listę aplikantów rzecznikowskich.

Wersja z dnia: 13.08.2020
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie komunikatu Krajowej Rady Rzeczników Patentowych z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników egzaminu kwalifikacyjnego na rzecznika patentowego.

Wersja z dnia: 08.07.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zamieszczenie komunikatu nr 3/2020 Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej.

Wersja z dnia: 24.03.2020
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie informacji KRAJOWEJ RADY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH o możliwości składania wniosków o wpis na listę aplikantów rzecznikowskich oraz o egzaminie konkursowym

Wersja z dnia: 11.03.2020
Powód wprowadzenia zmian: Komunikat Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie odwołania egzaminu kwalifikacyjnego.

Wersja z dnia: 26.10.2019
Powód wprowadzenia zmian: Komunikat Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego.

Wersja z dnia: 24.07.2019
Powód wprowadzenia zmian: Komunikat Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej z dnia 26 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników egzaminu konkursowego o wpis na listę aplikantów rzecznikowskich

Wersja z dnia: 24.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie informacji Krajowej Rady Rzeczników Patentowych o możliwości składania wniosków o wpis na listę aplikantów rzecznikowskich oraz o egzaminie konkursowym.

Wersja z dnia: 19.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: Komunikat Krajowej Rady Rzeczników Patentowych z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników egzaminu kwalifikacyjnego na rzecznika patentowego

Wersja z dnia: 15.03.2019
Powód wprowadzenia zmian: Umieszczenie komunikatu Krajowej Rady Rzeczników Patentowych z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników egzaminu kwalifikacyjnego na rzecznika patentowego przeprowadzonego w dniach 26-28 kwietnia 2019 r.

Wersja z dnia: 04.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie komunikatu Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminu egzaminu kwalifikacyjnego w 2019 r.

Wersja z dnia: 23.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: Komunikat Krajowej Rady Rzeczników Patentowych z dnia 4 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników egzaminu konkursowego o wpis na listę aplikantów rzecznikowskich.

Wersja z dnia: 05.10.2017
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie informacji Krajowej Rady Rzeczników Patentowych o możliwości składania wniosków o wpis na listę aplikantów rzecznikowskich oraz o egzaminie konkursowym.

Wersja z dnia: 14.08.2017
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie komunikatu Krajowej Rady Rzeczników Patentowych z dnia 5 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników egzaminu konkursowego o wpis na listę aplikantów rzecznikowskich.

Wersja z dnia: 18.07.2017
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie odnośnika do Listy Aplikantów rzecznikowskich.

Wersja z dnia: 24.04.2017
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie konta dla wpłat za egzamin konkursowy.

Wersja z dnia: 19.04.2017
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie wyników egzaminu kwalifikacyjnego na rzecznika patentowego przeprowadzonego w trybie powtarzalnym.

Wersja z dnia: 15.03.2017
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie - Informacja Krajowej Rady Rzeczników Patentowych o możliwości składania wniosków o wpis na listę aplikantów rzecznikowskich oraz o egzaminie konkursowym.

Wersja z dnia: 03.11.2016
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie terminu egzaminu kwalifikacyjnego dla zdających, którzy egzamin kwalifikacyjny powtarzają względnie nie przystąpili do egzaminu kwalifikacyjnego z przyczyn usprawiedliwionych w wyznaczonym dla nich wcześniejszym terminie.

Wersja z dnia: 04.10.2016
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie wyników egzaminu kwalifikacyjnego po rozpoznaniu odwołań złożonych przez kandydatów lub ogłoszenie wyników egzaminu kwalifikacyjnego, podjętych w trybie wykonania uchwał Krajowej Rady Rzeczników Patentowych z dnia 23 czerwca 2016 roku, uchylających uchwały Komisji Egzaminacyjnej z dnia 10 maja 2016 roku i przekazujących sprawy dotyczące stwierdzenia wyników egzaminu kwalifikacyjnego do ponownego rozpatrzenia przez Komisję Egzaminacyjną.

Wersja z dnia: 03.06.2016
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie komunikatu o wynikach egzaminu konkursowego 2016.

Wersja z dnia: 31.05.2016
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie komunikatu dotyczącego wyników egzaminu kwalifikacyjnego 2016.

Wersja z dnia: 13.02.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zamieszczenie ogłoszenia o naborze na najbliższą aplikację rzecznikowską

Wersja z dnia: 15.11.2013
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie Regulaminu Aplikacji stanowiącego załącznik do Uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych nr 818/V/2012.