40 osób odznaczonych odznaką „Za Zasługi dla Wynalazczości”

31.03.2022 /

30 marca br. o godzinie 14:00 w Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się uroczyste wręczenie odznaki „Za Zasługi dla Wynalazczości” nadanej przez Prezesa Rady Ministrów, na wniosek Prezesa Urzędu Patentowego RP, z inicjatywy Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

W gronie 40 odznaczonych osób byli rzecznicy patentowi, naukowcy, wynalazcy i przedsiębiorcy.

Odznaka jest szczególnym wyróżnieniem za zasługi w dziedzinie wynalazczości i popularyzacji ochrony własności przemysłowej!

Wszystkim wyróżniony serdecznie gratulujemy!