mazowiecki_top.gif
 
 

 Mapa
 

 Szukaj

Władze okręgu


W kadencji na lata 2017-2021

zdjecie

Dziekan Okręgu

Katarzyna Kwestarz

Email: katarzyna.kwestarz@pirp.org.pl

zdjecie

V-ce Dziekan Okręgu

Jan Dobrzański

Email: jan.dobrzanski@pirp.org.pl

zdjecie

Sekretarz Okręgowej Rady

Urszula Nowak

Email: urszula.nowak@pirp.org.pl

zdjecie

Członek Rady Okręgu

Piotr Adamczyk

Email: piotr.adamczyk@pirp.org.pl

zdjecie

Członek Rady Okręgu

Magdalena Augustyniak

Email: magdalena.augustyniak@pirp.org.pl

zdjecie

Członek Rady Okręgu

Joanna Dargiewicz

Email: joanna.dargiewicz-nowicka@pirp.org.pl

zdjecie

Członek Rady Okręgu

Dariusz Świerczyński

Email: dariusz.swierczynski@pirp.org.pl