mazowiecki_top.gif
 
 

 Mapa
 

 Szukaj

KontaktOkręg Mazowiecki
Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
ul. Żelazna 59 lok. 134
00-848 Warszawazdjecie

Dziekan Okręgu

Katarzyna Kwestarz

Email: katarzyna.kwestarz@pirp.org.pl

zdjecie

V-ce Dziekan Okręgu

Konrad Futera

Email: konrad.futera@pirp.org.pl

zdjecie

Sekretarz Okręgowej Rady

Urszula Nowak

Email: urszula.nowak@pirp.org.pl

zdjecie

Członek Rady Okręgu

Piotr Adamczyk

Email: piotr.adamczyk@pirp.org.pl

zdjecie

Członek Rady Okręgu

Magdalena Augustyniak

Email: magdalena.augustyniak@pirp.org.pl

zdjecie

Członek Rady Okręgu

Maciej Bugalski

Email: maciej.bugalski@pirp.org.pl

zdjecie

Członek Rady Okręgu

Dariusz Świerczyński

Email: dariusz.swierczynski@pirp.org.pl