Strona główna       Logowanie               Facebook       LinkedIn

W 2018 roku przypada 100-lecie zawodu rzecznika patentowego, ustanowienia ochrony własności przemysłowej oraz ustanowienia Urzędu Patentowego RP w Polsce. Polska Izba Rzeczników Patentowych PIRP włącza się aktywnie w obchody jubileuszowe.

W ramach wydarzeń jubileuszowych PIRP podejmuje szereg działań ukierunkowanych na promowanie ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, a także popularyzowanie profesji rzecznika patentowego jako zawodu nowoczesnego, a ponadto wysoce wyspecjalizowanego, wspierającego innowacyjność i przedsiębiorczość. Punktem kulminacyjnym obchodów stulecia zawodu rzecznika patentowego w Polsce będzie uroczysta Gala, objęta Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Polska Izba Rzeczników Patentowych działa na obszarze całego kraju. Rzecznicy patentowi reprezentują interesy podmiotów i instytucji w postępowaniach dotyczących własności przemysłowej i intelektualnej, w szczególności przed Urzędem Patentowym RP, sądami, Organami Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej - EUIPO w Alicante oraz przed Europejskim Urzędem Patentowym w Monachium.

PIRP jest organizatorem oraz współorganizatorem licznych wydarzeń, konferencji i seminariów poświęconych problematyce praw własności przemysłowej, w tym znaków towarowych, które mają niezwykle istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego i sukcesu przedsiębiorstw. Z uwagi na konieczność dostosowania prawa polskiego do obowiązujących regulacji prawa Unii Europejskiej PIRP aktywnie włącza się w prace nad wypracowywaniem stanowisk w kwestii rozwiązań prawnych, które będą jak najlepiej odpowiadać potrzebom gospodarki.