Strona główna       Logowanie               Facebook       LinkedIn
KRAJOWA RADA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH :

Prezes POLSKIEJ IZBY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH
Dorota Rzążewska

Aktualny skład:
 
Dorota Rzążewska Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
Piotr Adamczyk Członek Krajowej Rady
Anna Bełz Członek Krajowej Rady
Joanna Bocheńska Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
Łukasz Bogdan Członek Krajowej Rady
Maciej Bugalski Członek Krajowej Rady
Jacek Czabajski Członek Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Pomorskiego
Krzysztof Czub Członek Krajowej Rady
Joanna Dziubińska Członek Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Łódzkiego
Magdalena Filipek-Marzec Członek Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Śląskiego
Anna Gdula Członek Krajowej Rady
Maria Hładyniuk-Gązwa Członek Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Lubelskiego
Agnieszka Iwaniuk Członek Krajowej Rady, Sekretarz Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
Danuta Jóźwiak Członek Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Wielkopolskiego
Arkadiusz Kalinowski Członek Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Podlaskiego
Małgorzata Kluczyk Członek Krajowej Rady, Skarbnik Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
Magdalena Krekora Członek Krajowej Rady
Katarzyna Krupa-Lipińska Członek Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Kujawsko-Pomorskiego
Paweł Kurcman Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
Katarzyna Kwestarz Członek Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Mazowieckiego
Katarzyna Paprzycka Członek Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Dolnośląskiego
Patrycja Rosół Członek Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Małopolskiego
Katarzyna Sas Członek Krajowej Rady
Michał Tuszyński Członek Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Podkarpackiego
Monika Wielecka Członek Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Zachodniopomorskiego
Monika Witkowska Członek Krajowej Rady