podlaski_top.gif
 
 

 Mapa
 

 Szukaj

Aktualności


2021-08-25 19:46:51
Zaproszenie na Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Okręgu Podlaskiego
Uprzejmie zapraszam Szanowne Koleżanki i Szanownych Kolegów na Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Rzeczników Patentowych Okręgu Podlaskiego PIRP które odbędzie się w dniu 8 września 2021 o godz. 15.15 w budynku Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Mickiewicza1 w Białymstoku sala 214

2018-12-31 10:44:07
Seminarium naukowo-praktyczne Niekonwencjonalne znaki towarowe
Katedra Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku we współpracy z Polską Izbą Rzeczników Patentowych Okręg Podlaski mają zaszczyt zaprosić na seminarium naukowo-praktyczne pt.: „Rejestracja niekonwencjonalnych znaków towarowych” w dniu 11 stycznia 2019 r. w godz. 11.30-13.30 w sali 216 Wydziału Prawa UwB

2018-11-21 17:04:57
Zgromadzenie Okręgu
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy Działając na podstawie art. 54 ust 4 ustawy o rzecznikach patentowych oraz § 40 ust. 1 Statutu PIRP zwołuję Zgromadzenie Okręgu Podlaskiego na dzień 30.11.2018 r. na godz. 14.00 w Łomży z następującym porządkiem obrad:

2013-06-27 07:50:44
Zgromadzenie Okręgu
Zawiadamiam o zwołanym na dzień 28 czerwca 2013 r. na godz. 17.00 Okręgowym Zgromadzeniu Rzeczników Patentowych Okręgu Podlaskiego z następującym porządkiem obrad:

2011-08-31 09:37:26
Okręgowe Zgromadzenie Rzeczników Patentowych Okręgu Podlaski
Zawiadamiam o zwołanym na dzień 21 września 2011 r. na godz. 11.00 Okręgowym Zgromadzeniu Rzeczników Patentowych Okręgu Podlaskiego z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Dyskusja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. 3. Dyskusja dotycząca proponowanych zmian w Zasadach Etyki Zawodowej Rzecznika Patentowego. 4. Omówienie spraw Okręgu Podlaskiego. 5. Sprawy różne. 6. Zamknięcie obrad. Zgromadzenie odbędzie się w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 40 A, II p.