lodzki_top.gif
 
 

 Mapa
 

 Szukaj

Aktualności


2019-12-11 08:32:46
szkolenie 03.12.2019 Nowelizacja KPC
prezentacja dotycząca wykładu wygłoszonego przez p. Zuzannę Lubińską – Budziarek na temat: „Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego".

2014-12-08 22:52:16
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
W imieniu Rady Okręgu Łódzkiego serdecznie zapraszam na spotkanie okręgu w dniu 12 grudnia 2014r (piątek) o godz. 10.00 w Łodzi w gmachu Rektoratu Uniwersytetu Łódzkiego ul. Narutowicza 65 sala 206  /szatnia w portierni/.

W ramach przedmiotowego spotkania odbędzie się  szkolenie - warsztaty na temat "Badania wynalazków i wzorów użytkowych zgodnie z praktyką Urzędu Patentowego oraz niedopuszczalnych zmian w dokumentacji zgłoszeniowej tych rozwiązań". Spotkanie poprowadzi ekspert Urzędu Patentowego pan Artur Kalewski.
Wykład jest realizowany w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego.
Na spotkanie proszę zabrać obowiązujące rozporządzenie dotyczące wynalazków i wzorów użytkowych do ustawy Pwp oraz "Poradnik wynalazcy"

Serdecznie zaprasza
Jolanta Dziubińska
Dziekan Okręgu Łódzkiego

2013-06-25 23:42:10
Sprawozdania oraz zestawienie zgromadzeń
Poniżej znajdą Państwo:

2013-03-14 07:06:36
Spotkanie Okręgu Łodzkiego w dniu 15 marca 2013r.
Serdecznie witam oraz serdecznie zapraszam na spotkanie Okręgu Łodzkiego w dniu 15 marca 2013r. o godz. 10,00 w gmachu Rektoratu UŁ, ul. Narutowicza 65 w Regionalnym Ośrodku Informacji Patentowej /parter, pok. 6/ W dniu tym odbędzie się wykład Anny Korbeli na temat "Naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego" oraz Marka Beslera "Wygaszenia prawa ochronnego do znaku towarowego". Dziekan Okręgu Jolanta Dziubińska

2012-04-07 12:05:41
WIELKANOC
Serdeczne zyczenia Wielkanocne