zachodniopomorski_top.gif
 
 

 Mapa
 

 Szukaj

Aktualności


2010-12-14 11:52:27
ZGROMADZENIE OKRĘGOWE
w związku z Nadzwyczajnym Zjazdem Rzeczników Patentowych zwołuję Zgromadzenie Okręgowe Rzeczników Patentowych Okręgu Zachodniopomorskiego. Dziekan Okregu Renata Zawadzka

2010-11-09 11:18:04
NEKROLOG
Dnia 6 listopada zmarł nasz kolega Zbigniew Oleśniewicz

2009-10-27 10:49:43
Zebranie Okręgu
Dnia 19.11.2010r. oo godz. 11.30 odbedzie się zebranie Okręgu

2009-06-02 11:57:47
ZEBRANIE WYBORCZE
Władze wybrane na kadencję 2009-2013: Dziekan Okręgu - Renata Zawadzka V-ce Dziekan Okręgu - Aneta Balwierz-Michalska Sekretarz Okręgu - Ewa Apanasewicz