Wspólny komunikat Przewodniczących Sądu Dyscyplinarnego i Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego PIRP

13.03.2020 / Aktualności

Szanowni Państwo,

W związku z poważnym zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-Co V-2, mając na względzie ogłoszenie przez Światową Organizację Zdrowia stanu pandemii, a w tym także stanu epidemicznego w Polsce, podjęłyśmy decyzje o zdjęciu wszystkich zaplanowanych rozpraw od dzisiaj, tj. 13 marca do odwołania. Wstrzymane zostaje również udostępnianie akt w siedzibie Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Monika Witkowska
Przewodnicząca Sądu Dyscyplinarnego

Monika Chimiak
Przewodnicząca Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego