Szanowni Państwo,
     Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

     Dzięki nowoczesnym środkom przekazu możemy uczestniczyć w ciekawych wydarzeniach, w tym takich, jak transmisje z posiedzeń Komisji Sejmowych. Pod wskazanym niżej adresem dostępne jest nagranie z posiedzenia Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, które odbyło się w środę, w dniu 29 lutego 2012 r.

     W imieniu Krajowej Rady Rzeczników Patentowych i swoim własnym serdecznie dziękuję Pani Prof. Aurelii Nowickiej i naszym Kolegom Markowi Beslerowi, Markowi Buremu i Bartoszowi Krakowiakowi, którzy w dniu 29 lutego br. wzięli udział w posiedzeniu tej Komisji i podjęli dyskusję z przedstawicielami Rządu w sprawach niezwykle ważnych dla przyszłości Polski.

     Pełny przebieg posiedzenia - zobacz więcej:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=54B208327FC69A9AC12579AC002E719A

     16:08 - otwarcie punktu I porządku posiedzenia: "I. Rozpatrzenie informacji Ministra Gospodarki oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zarządzaniu własnością intelektualną w Polsce."
     16:33 - dyskusja (w tym wystąpienie p. dr Alicji Adamczak Prezes UP RP)
     17:18 - otwarcie punktu II porządku posiedzenia: "II. Rozpatrzenie informacji Ministra Gospodarki o systemie jednolitego patentu oraz o Jednolitym Sądzie Patentowym w ramach UE."
     17:29 - dyskusja (w tym wystąpienia przedstawicieli PIRP).


     Serdecznie zapraszam Państwa do odwiedzenia strony Sejmu RP -

 
Anna Korbela
Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych