Dokumenty

Komunikat Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminu egzaminu kwalifikacyjnego w 2019 r.

28.07.2019 / Ogłoszenia

Komunikat Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminu egzaminu kwalifikacyjnego w 2019 r.:

Wysokość opłaty za egzamin kwalifikacyjny w 2019 roku wynosi 1375,50 zł.

Nr konta do wpłat za egzamin kwalifikacyjny:
59 1600 1127 0003 0127 7994 0001