Komunikat Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej

29.03.2023 / Ogłoszenia

Komunikat nr 1/2023

Komunikat nr 1/2023 Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego, który odbędzie się w dniach 21-22-23 kwietnia 2023 r.

https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/wp-content/uploads/2023/03/81_Komunikat_nr_1_2023_Przewodnicz_cej_Komisji_Egzaminacyjnej.pdf

Wysokość opłaty egzaminacyjnej za egzamin kwalifikacyjny w 2023 r. wynosi 1903.84 zł.

Nr konta do wpłaty za egzamin kwalifikacyjny:
59 1600 1127 0003 0127 7994 0001