LISTA KANCELARII PATENTOWYCH

(zawierających słowo kluczowe: tomicka-widuch)

Lp.: 1
Jadwiga Tomicka-Widuch (nr ewid.:2225)
Okręg: Dolnośląski
REGON: 390748584
Kancelaria Patentowa Jadwiga Tomicka-Widuch
ul. Zachodnia 20/20, 53-644 Wrocław
tel.: 717371657 fax:
tel.kom.: 603031013
e-mail: jadwiga.tomicka-widuch@pirp.org.pl www: http://www.patentowa.eu/
Ubezpieczenie OC:
od 2019-01-01 do 2019-12-31, Umowa Generalna numer 908210745559 zawarta w dniu 27 grudnia 2018r. w Warszawie z TUiR WARTA S.A. z TUiR WARTA S.A