UWAGA!!! Znajdujesz się na stronach archiwalnych.
Aktualne informacje znajdują się na nowej stronie:
http://www.rzecznikpatentowy.org.pl

  POLSKI SĄD PATENTOWY
 EQE
Szukaj słów:
 
POLSKI SĄD PATENTOWY :

http://www.prawoautorskie.gov.pl, 28.01.2013 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego napisał list do Ministra Sprawiedliwości, w którym postuluje utworzenie tzw. sądów własności intelektualnej. Zdaniem Bogdana Zdrojewskiego takie rozwiązanie "zapewniłoby wynalazcy oraz twórcy bezpieczeństwo prawne jego wynalazku lub dzieła", a także "pomogłoby zharmonizować w skali kraju orzecznictwo z zakresu prawa własności intelektualnej".

link: http://www.prawoautorskie.gov.pl/pages/posts/minister-kultury-wystosowal-pismo-w-sprawie-utworzenia-sadu-wlasnosci-intelektualnej-96.php
Wyspecjalizowane wydziały sądów powszechnych, zajmujące się sprawami z zakresu własności intelektualnej, prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej funkcjonują m.in. w Austrii, Finlandii, we Francji, w Niemczech, Grecji, na Węgrzech, w Luksemburgu, Holandii, Rumunii, Szwecji i Wielkiej Brytanii, a poza Europą w Turcji i Japonii. W sumie na taki model rozstrzygania sporów, które wymagają od wyrokujących szczególnej wiedzy, zdecydowały się już 54 kraje.

link: Wlasnosc_intelektualna_w_jednym_sadzie.pdf