UWAGA!!! Znajdujesz się na stronach archiwalnych.
Aktualne informacje znajdują się na nowej stronie:
http://www.rzecznikpatentowy.org.pl

 EQE
  Organizacje      związane z IP
Szukaj słów:
 
Organizacje związane z IP  :
 
     Szanowne Koleżanki i Koledzy,
     Nasza strona internetowa zostaje stopniowo wzbogacana o informacje dotyczące organizacji związanych z ochroną własności intelektualnej. Pierwsze materiały dotyczą:           Serdecznie dziękujemy naszym Kolegom Annie Słomińskiej-Dziubek i Bartoszowi Krakowiak za pomoc w przygotowaniu i wyszukaniu udostępnianych materiałów i linków.
     Zapraszamy do lektury!
Anna Cybulka
Sekretarz Prezydium
Krajowej Rady Rzeczników Patentowych