UWAGA!!! Znajdujesz się na stronach archiwalnych.
Aktualne informacje znajdują się na nowej stronie:
http://www.rzecznikpatentowy.org.pl

 EQE
  Przydatne adresy
Szukaj słów:
 
Przydatne  adresy :

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej UPRP
=>  http://www.uprp.pl/polski <=

Europejski Urząd Patentowy EPO
=>  http://www.european-patent-office.org/index.en.php<=

Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego OHIM
=>  http://oami.europa.eu/en/default.htm <=

Aktualnie obowiazujące tłumaczenia aktów prawnych na język polski
=>  http://europa.eu.int/eur-lex/en/accession.html<=

Witryna edukacyjna PATENTMEN dla pracowników uczelni i studentów poświęcona ochronie własności intelektualnej i informacji patentowej prowadzona przez Radę Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych
=>  http://www.patentmen.org.pl<=

Lista rzeczników patentowych prowadzona przez UP RP
=>  http://ipu.uprp.pl/portal/web/guest/rejestr_rzecznikow_patentowych<=