mazowiecki_top.gif
 
 

 Mapa
 

 Szukaj

Aktualności


2019-02-11 02:26:22
28 listopada 2018 - wybory uzupełniające do Mazowieckiej Okręgowej Rady PIRP
W dniu 28 listopada 2018 roku odbyło się zebranie okręgu w sprawie wyborów uzupełniających do Mazowieckiej Okręgowej Rady PIRP. Członkiem Okręgu został dr.inż. Dariusz Świerczyński, rzecznik patentowy od 2017 roku, zajmuje się wynalazkami z dziedziny chemii, inżynierii chemicznej i mechaniki.

Witamy na pokładzie.

2019-02-11 02:23:35
II Ogólnopolskie Spotkanie Samorządów Zaufania Publicznego
W dniu 20.11.2018 roku w historycznej Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach odbyło się II Ogólnopolskie Spotkanie Samorządów Zaufania Publicznego. W spotkaniu licznie uczestniczyli przedstawiciele Regionalnych Porozumień Samorządów Zaufania Publicznego z całej Polski.

W trakcie spotkania podjęte zostały cztery uchwały dotyczące:
– uczczenia pamięci przedstawicieli naszych zawodów, którzy swoją pracą i walką budowali zręby niepodległości i państwowości polskiej po 123 latach niewoli,
– bezpieczeństwa wykonywania zawodów zaufania publicznego,
– tajemnicy zawodowej
– szczepień ochronnych.

Ponadto, Przedstawiciele samorządów szeroko omawiali kwestię utworzenia własnej ogólnopolskiej listy kandydatów Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w wyborach parlamentarnych.

Zgromadzeni ustalili miejsca kolejnych Zgromadzeń Samorządów, a także przyjęli ramy organizacyjne swojej działalności. W spotkaniu wzięła udział Prezes PIRP Dorota Rzążewska, Dziekan Okręgu Mazowieckiego PIRP Katarzyna Kwestarz, Dziekan Okręgu Śląskiego PIRP Jerzy Lampart.

foto

foto

foto2019-02-11 02:18:45
IX Piknik Rodzinny Mazowieckiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego
15 września 2018 r. w godzinach 11:00 – 21:00 w Warszawie odbył się IX Piknik Rodzinny Mazowieckiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Prezydent m.st. Warszawy.

Przy stanowiskach poszczególnych samorządów zawodów zaufania publicznego można było spotkać ciekawych ekspertów, wysłuchać inspirujących wykładów, zagrać w gry miejskie, uczestniczyć w symulacji rozprawy, napić się kawy i zjeść pączka z adwokatem :-).

Okręg Mazowiecki PIRP przy współpracy z Hucem ZHP Praga Południe zorganizował grę miejską „Poznaj Polskich Wynalazców”, która cieszyła się dużym powodzeniem.

www.zaufani100lat.pl

foto

foto

foto

foto

foto2018-09-13 22:50:12
10 września 2018 roku
Mazowieckie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, (http://www.zawodyzaufaniapublicznego.pl/) którego członkiem jest Mazowiecka Okręgowa Rada PIRP zorganizowała konferencję "Zawód zaufania publicznego przeszłość, teraźniejszość, przyszłość". Konferencja odbyła się 10 września 2018 r. w Centrum Kreatywności m. st. Warszawy przy ul. Targowej 56.

W trakcie konferencji merytorycznej przedstawiciele zawodów zaufania publicznego rozmawiali o funkcjonowaniu zawodów zaufania publicznego, diagnozowali aktualne trudności i zagrożenia oraz starali się odpowiedzieć na pytanie, jaka powinna być nasza rola i jak ją powinniśmy wypełniać w przyszłości.

Wykład wprowadzający poprowadziła prof. Jadwiga Staniszkis

W panelu pierwszym "Samorządy zaufania publicznego - pożądany model rozwoju i rola w społeczeństwie przyszłości?" uczestniczyli: dr Adam Bodnar (RPO), adw. Mikołaj Pietrzak, inż. Jerzy Putkiewicz, rz. pat. Bartosz Krakowiak, r. rp. Włodzimierz Chróścik, dr Krzysztof Madej, Iwona Karpiuk-Suchecka, arch. Urszula Szabłowska

W panelu drugim "Tajemnica zawodowa - wyzwania i zagrożenia dzisiaj i w przyszłości?" uczestniczyli: rz. pat. r.pr. Dorota Rzążewska, prof. r. rp. Rafał Stankiewicz, Michał Byliniak, Małgorzata Sokulska, Paweł Trojanek, adw. Radek Baszuk, Agnieszka Gajewska

W panelu trzecim "Jednostka - zawody zaufania publicznego - organy państwa. Pożądany model współpracy" uczestniczyli adw. Anisa Gnacikowska, dr inż. Mieczysław Grodzki, mgr inż. Jerzy Kotowski, Bartosz Pilitowski, Jolanta Przygońska, Krzysztof Pietrzyk, rz. pat. r. rp. Paweł Kurcman

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

2018-09-13 22:46:31
8-9 czerwca 2018 r.
W dniach 8-9 czerwca 2018 roku w Lublinie odbyła się ogólnopolska konferencja "Znaki towarowe i ich ochrona" (http://snpsi.umcs.pl/dzialalnosc/wydarzenia/konferencja-8-9-06-2018/). Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem ze strony rzeczników patentowych, którzy brali w niej udział a Okręg Mazowiecki PIRP reprezentowali: Dziekan Okręgu Mazowieckiego PIRP Katarzyna Kwestarz, Wicedziekan Okręgu Mazowieckiego PIRP Jan Dobrzański i Wiceprezes PIRP Paweł Kurcman.

Regulacja dotycząca znaków towarowych jest obecnie najbardziej europeizowana dziedzina prawa unijnego. Skutkiem ostatnio wydanych przepisów (dyrektywa 2015/2436 oraz rozporządzenie 2017/1001) jest również obowiązek Polski, jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej, dokonania głębokiej reformy polskiego prawa znaków towarowych. W toku konferencji zostały przedyskutowane przez specjalistów, z wiodących ośrodków naukowych, wszystkie najważniejsze problemy związane z koniecznością dostosowania prawa polskiego do obowiązujących regulacji unijnych.

Konferencję organizowali: Stowarzyszenie Naukowe PRO SCIENTIA IURIDICA i Katedra Prawa Unii Europejskiej WPiA UMCS w Lublinie. Polska Izba Rzeczników Patentowych – za zaproszenie prof. dr hab. Ryszarda Skubisza była partnerem organizatorów w związku z obchodami 100-lecia zawodu rzecznika patentowego.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto