mazowiecki_top.gif
 
 

 Mapa
 

 Szukaj

Aktualności


2018-06-05 08:08:55
Szkolenie EUIPO
W dniu 28 maja 2018 r. w godzinach 14:00 – 17:30 w siedzibie Izby odbyło się szkolenie Okręgu Mazowieckiego PIRP zorganizowane dzięki wsparciu EUIPO i poprowadzone przez kol. Beatę Suwałę, rzecznika patentowego, obecnie pracującą w Izbach Odwoławczych EUIPO. Szkolenie dotyczyło praktyki EUIPO i Izb Odwoławczych w postępowaniach sprzeciwowych w sprawach znaków towarowych, w tym m.in. wymagań odnośnie rodzaju i zakresu materiału dowodowego oraz argumentacji w zakresie względnych przesłanek odmowy rejestracji. Poruszone też zostały kwestie ostatnich zmian w prawie, dotyczących zarówno kwestii stricte proceduralnych, jak i np. art. 8(6) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14.06.2017, a także procedury mediacyjnej i dostępnych możliwości szkoleniowych w formie e-learningu. Nagranie ze szkolenia i materiały są dostępne w Akademii PIRP.

foto

foto

foto

2018-04-10 00:49:19
Seminarium w Płocku w ramach obchodów 100-lecia zawodu rzecznika patentowego
W dniu 9 kwietnia 2018 r. na wspólnym seminarium organizowanym przez UPRP i PIRP w ramach obchodów 100-lecia zawodu rzecznika patentowego w Płockim Parku Przemysłowo-Technologicznym w Płocku Dziekan Okręgu Katarzyna Kwestarz przedstawiła przedsiębiorcom nasz samorząd. Rozmawiano o wynalazkach, wzorach użytkowych, wzorach przemysłowych, znakach towarowych traktowany przez pryzmat własności intelektualnej i praw do niej. W spotkaniu brali udział przedstawiciele dużych i małych przedsiębiorstw, w których trwają prace w dziedzinie B+R, firmy z sektora MSP, a także uczelni wyższych w których powstają prace badawcze znajdujące w przyszłości swoje wdrożenie w przemyśle.

foto

foto

foto

foto

foto

2018-04-10 00:27:19
Szkolenie z dnia 5 kwietnia 2018 r.
W dniu 5 kwietnia 2018 r. w godzinach 15:00 - 18:00 w siedzibie Izby odbyło się szkolenie Okręgu Mazowieckiego PIRP pt. "Patent na RODO" prowadzone przez panią mec. Janinę Ligner-Żeromską. Szkolenie dotyczyło zmian w przepisach (zarówno RODO, jak i przepisów krajowych), które od 25 maja 2018 nałożą na rzeczników patentowych szereg nowych obowiązków związanych z ochroną przetwarzanych danych osobowych i dokumentacją sposobu zabezpieczenia tych danych. Prezentacja zostanie w najbliższym czasie zawieszona na stronie internetowej PIRP, a niezależnie nagranie ze szkolenia zostanie udostępnione w ramach Akademii PIRP. Praktycznie pełna sala na szkoleniu i liczne pytania z sali potwierdziły, że temat szkolenia okazał się ważny i aktualny. Mamy nadzieję, że udział w szkoleniu i dostęp do materiałów pomoże nam wszystkim możliwie bezpiecznie rozpocząć funkcjonowanie w nowej rzeczywistości prawnej związanej ze zmianami w RODO.

foto

foto

foto

2017-04-25 22:07:44
Szkolenie z dnia 19 kwietnia 2017 r.
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

W dniu 19 kwietnia 2017 r. Rada Okręgu Mazowieckiego przy współpracy z EPA (European Patent Academy) oraz UP RP, zorganizowała kolejny już wykład szkoleniowy pod tytułem: „JEDNOLITOŚC WYNALAZKU ORAZ ZGŁOSZENIA WYDZIELONE – w Ujęciu Europejskiego Urzędu Patentowego oraz Urzędu Patentowego RP”. Wykład był okazją do porównania podejścia EPO oraz UP RP do wymogu jednolitości wynalazku oraz dokonywania zgłoszeń wydzielonych, zwłaszcza w świetle zmienionego ostatnio brzmienia art. 39 ustawy PWP.

Prelegentem po stronie EPO był ekspert Europejskiego Urzędu Patentowego - Pan Jacek Drabko, Team Manager - Team Electric Switches, po stronie UP RP zaś Pan Piotr Czaplicki - dyrektor Departamentu Badań Patentowych UP RP.

Wykład odbył się w godzinach 13.00 - 16.00 w siedzibie Polskiej Izby Rzeczników Patentowych przy ul. Madalińskiego 20 lok. 2 w Warszawie i cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem – tak wśród rzeczników, aplikantów jak i samych ekspertów UP RP.

Poniżej znajdują się prezentacje omówione podczas szkolenia oraz krótka fotorelacja.

Dziekan i Rada Okręgu Mazowieckiego


foto

foto

foto

foto

foto

2017-04-15 11:25:58
Życzenia Świąteczne
Karta Świąteczna Okręg Mazowiecki