Logowanie        
Etyka :

Aktualny skład:

Monika Chimiak
Członek Komisji
Anna Cybulka 
Członek Komisji
Łukasz Wściubiak 
Członek Komisji
 
 
Zasady etyki :KOMUNIKAT 30/2014

     Szanowni Państwo,
     Drogie Koleżanki i Koledzy,

     dla każdego zawodu zaufania publicznego zasady etyki są kwestią o kluczowym znaczeniu. Ostatni Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych, a zwłaszcza wystąpienie Przewodniczącej Komisji Etyki Koleżanki Wiesławy Kosińskiej-Nowickiej, utwierdziły nas wszystkich dobitnie w tym przekonaniu. W szczególności w chwili, kiedy zawód rzecznika patentowego stoi przed groźbą deregulacji, ustalenie przejrzystych zasad etyki staje się jeszcze ważniejsze w przypadku ewentualnego zderzenia z nową rzeczywistością prawną wykonywania naszego zawodu.

     Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz potrzebom członków naszego Samorządu Krajowa Rada serdecznie zaprasza Szanowne Koleżanki i Kolegów w dniu 13 czerwca 2014 r. na konferencję uzgodnieniową poświęconą zasadom etyki w zawodzie rzecznika patentowego:

Konferencja pt. "Etyka rzecznika patentowego" odbędzie się w siedzibie Izby, przy
ul. Madalińskiego 20 l. 2 w Warszawie, o godz. 11.00.


     Do niniejszego Komunikatu załączamy materiały jakie, jak dotąd zgromadziliśmy, a które mogą być przydatne dla owocnej dyskusji nad zasadami etyki rzecznika patentowego, dziękując serdecznie Panu Łukaszowi Wściubiakowi za pomoc w ich zgromadzeniu. W trosce o jak najwyższy standard wykonywania naszego zawodu spotkajmy się w Warszawie 13 czerwca 2014 r.

     Załączniki:
     Skan_Zasady_Etyki_Zawodowej_RzP_05_09_1997.pdf,
     Kodeks_etyki_zawodowej_notariusza.pdf,
     Kodeks_Etyki_Adwokackiej_tekst_jednolity.pdf,
     KERP-tekst_jednolity.pdf,
     4501_2011_12_19_Propozycja_zmian_Zasad_Etyki.pdf,
     2011-01_po_Zjezdzie_ZASADY_ETYKI_ZAWODOWEJ.pdf,
     2000_2012_05_08_Krajowy_Zjazd_uchwala_nr_2_dot._zmian_w_zasadach_etyki_MJ.pdf,
     Protokol_KR_Komisji_Rew_ver005.pdf.


     Z poważaniem -

 
Marek Besler
Wiceprezes
Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
Anna Korbela
Prezes
Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

Dokumenty:
KODEKS_ETYKI_-ROBOCZY_PROJEKT13.06.2014_od_p._WKN_na_str.doc,
Protokol_z_konferencji_uzgodnieniowej_projektu_zasady_et.pdf.