Strona główna       Logowanie               Facebook       LinkedIn
Aktualności :
2019-12-01
foto

100 lat temu Polska przystąpiła do konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej. Z tej okazji Urząd Patentowy RP zorganizował konferencję, "Własność intelektualna wczoraj i dziś. 100 lat członkostwa Polski w Konwencji Paryskiej", która odbyła się w dniach 28-29 listopada 2019 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

2019-12-01
foto

W dniu 4 listopada 2019 r. Dorota Rzążewska, Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oficjalnie otworzyła nową siedzibę Izby. Na uroczystość otwarcia przybyło wielu członków samorządu oraz zaproszeni goście. Nowa siedziba jest przestronna, nowoczesna i funkcjonalna. Sala wykładowa, w której prowadzone są zajęcia dla aplikantów, daje również możliwość prowadzenia szkoleń, konferencji oraz innych spotkań członków samorządu. Podczas uroczystości Prezes Dorota Rzążewska podkreśliła, że rzecznicy patentowi zyskali miejsce otwarte dla wszystkich członków samorządu, z którego mogą korzystać i się z nim identyfikować.

2019-11-08
foto

Szanowni Państwo

W związku z kolejną próbą wyłudzania pieniędzy od przedsiębiorców za pomocą sfałszowanych decyzji Urzędu Patentowego, Prezydium Polskiej Izby Rzeczników Patentowych zainicjowało serię artykułów informujących, o decyzjach o udzieleniu praw ochronnych, które nie pochodzą od Urzędu Patentowego. Poniżej podajemy linki do publikacji.

https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-oszusci-podaja-sie-za-urzad-patentowy-nie-zgadza-sie-tylko-n,nId,3322588

https://www.rp.pl/Firma/191109520-Falszerze-podszywaja-sie-pod-Urzad-Patentowy-i-wyludzaja-oplaty-za-ochrone-znakow-i-wynalazkow.html

Ponadto w dniu dzisiejszym w radiu RMF nadano informację o sfałszowanych decyzjach podobnej treści, która została zamieszczona w artykule.

Informujemy, że w sprawie wcześniejszych podrobionych decyzji z zawiadomienia PIRP i UPRP toczy się postępowanie przygotowawcze, które prowadzi Komenda Rejonowa Policji Warszawa I Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją. O kolejnych sfałszowanych decyzjach, informujemy organ prowadzący śledztwo. Z informacji uzyskanych przez Prezydium wynika, że w sprawie toczą się również inne postępowania inicjowane przez osoby trzecie. Zwróciliśmy się do Prokuratora Generalnego o objęcie nadzorem wszystkich postępowań toczących się w sprawie podrobionych decyzji UPRP.

Prezydium
Krajowej Rady Rzeczników Patentowych
.

2019-11-06
foto

Ostrzegamy przed fałszywymi decyzjami o udzieleniu praw ochronnych na znaki towarowe oraz na wynalazki!

Fabrykowane pisma nie pochodzą od Urzędu Patentowego RP, choć w ich treści zawarte jest godło i pełna nazwa Urzędu Patentowego RP.

Poniżej przedstawiamy przykłady fałszywej decyzji, jaka w ostatnim czasie jest rozsyłana przez podmioty podszywające się pod Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Przypominamy, że numer rachunku bankowego Urzędu Patentowego RP to:
NBP O/Warszawa: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000.

Fałszywe decyzje:
Falszywa_decyzja_na_wynalazek.pdf
Falszywa_decyzja_na_znak_towarowy.pdf

2019-10-24
foto

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że współpracująca z PIRP Brytyjska Izba Rzeczników Patentowych poinformowała nas o wdrożeniu programu mającego na celu informowanie o skutkach Brexitu w kontekście problematyki praw własności przemysłowej (zarówno w wariancie podpisania z UE umowy, jak i bez umowy).

Częścią tego programu jest zorganizowanie panelu poświęconego tej tematyce, który będzie transmitowany na żywo w internecie. Transmisja odbędzie się w poniedziałek w dniu 28 października o godzinie 15.00 (czasu brytyjskiego).

Link znajdziecie Państwo poniżej:
https://event.worktimetv.com/-ip-in-a-post-brexit-world

Prowadzącymi panel będą doświadczeni i znani w środowisku międzynarodowym rzecznicy patentowi, którzy z pewnością przekażą Państwu wiele cennych informacji na temat praktycznych aspektów związanych ze skutkami Brexitu. To największe tego typu wydarzenie do tej pory, które poświęcone zostanie sprawom IP w związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Prezydium
Krajowej Rady Rzeczników Patentowych
.

2019-09-30
foto

W dniu 25 września br. Polska Izba Rzeczników Patentowych wraz z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urzędem Patentowym RP miała przyjemność zorganizować konferencję "Klucz do sukcesu. Nowe instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców w zakresie własności przemysłowej", poświęconej zagadnieniom własności przemysłowej.
Z ramienia PIRP konferencję otworzyła Prezes Dorota Rzążewska.
Podczas 4 paneli dyskutowano o:
- instrumentach wsparcia dla MŚP w zakresie własności przemysłowej,
- nowych rodzajach znaków towarowych,
- skutecznej ochronie oznaczeń w świecie cyfrowym,
- marce jako istotnej części majątku przedsiębiorstwa i skutecznym narzędziu komunikacji.
W wydarzeniu uczestniczyło ponad 150 osób, a swoimi doświadczeniami i wiedzą dzieliło się 11 ekspertów, którzy wystąpili w roli panelistów. W jednym z paneli udział wziął Paweł Kurcman, Wiceprezes PIRP.

2019-09-16
foto

Szanowni Państwo,

Już 25 września 2019r. z inicjatywy Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urzędu Patentowego RP odbędzie się konferencja pt. "Klucz do sukcesu. Nowe instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców w zakresie własności przemysłowej".
Konferencja skierowana jest głównie do przedsiębiorców zainteresowanych tematem własności przemysłowej.
Przedstawione zostaną praktyczne zagadnienia związane z konkretnymi mechanizmami wsparcia dla MŚP w zakresie własności przemysłowej oraz nowe możliwości przy zgłaszaniu znaków towarowych w związku z nowelizacją ustawy Prawo własności przemysłowej.
Uczestnicy będą mieli również okazję zapoznać się z możliwościami ochrony oznaczeń w świecie cyfrowym. Istotnym aspektem będzie także wskazanie realnych korzyści jakie płyną z ochrony oznaczeń dla przedsiębiorców.

Program: https://bit.ly/2kiPU1l
Rejestracja: https://bit.ly/2meFAbt