Strona główna       Logowanie               Facebook       LinkedIn
Komunikaty :
2018-04-18
foto     foto

foto     foto     W dniach 9 i 10 kwietnia odbyły się w Elbląskim Parku Technologicznym oraz w Pomorskim Parku Naukowo- Technologicznym w Gdyni, kolejne seminaria regionalne Urzędu Patentowego RP - Patent na sukces. Z ramienia Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, seminaria zostały otwarte przez Kol. Krzysztofa Czuba - wiceprezesa PIRP, który w oficjalnym powitaniu nawiązał do obchodów 100-lecia zawodu rzecznika patentowego i genezy powstania zawodu.
     Następnie wystąpił Dziekan Okręgu Pomorskiego PIRP - Grażyna Pomianek, przedstawiając rys historyczny statusu prawnego pełnomocnika - rzecznika patentowego, oraz jego obecne zadania, jak również drogę do wpisu na listę rzeczników patentowych, na bazie prezentacji Rzecznik patentowy - zawód godny zaufania. Seminaria w obu miastach cieszyły się zainteresowaniem słuchaczy, o czym świadczyły zadawane pytania na sali, jak również w przerwach pomiędzy kolejnymi sesjami.
     Zainteresowaniem cieszyły się nie tylko zagadnienia własności przemysłowej, lecz także aplikacja rzecznikowska, zarówno ze strony osób młodych, jak i dojrzałych.

2018-04-09
foto     foto

foto     foto     Kolejne z cyklu 16 seminariów regionalnych UPRP "Patent na sukces" odbyło się w dniu 06.04 br. na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Cieszyło się ono dużym zainteresowaniem zarówno wśród studentów i pracowników Uczelni, a także licznie zgromadzonych ludzi z otoczenia biznesu - Staropolska Izba Przemysłowo Handlowa w Kielcach, Kielecki Park Technologiczny. W seminarium uczestniczyło ponad 60 osób.
     Prowadzącymi wydarzenie byli dr Magdalena Kotulska - pracownik Centrum Ochrony Własności Intelektualnej Politechniki Świętokrzyskiej oraz kol. Kamil Kot - rzecznik patentowy, Członek Okręgowej Rady Okręgu Małopolskiego PIRP.
     Seminarium zostało oficjalnie otwarte przez JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Wiesława Trąmpczyńskiego oraz Prezesa Urzędu Patentowego RP dr Alicję Adamczak. Prezentację pt. "Rzecznik patentowy - zawód godny zaufania" przedstawił kol. Marcin Barycki, który w sposób bardzo ciekawy opowiedział o naszej profesji.