bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 14.01.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja składu Krajowej Rady Rzeczników Patentowych w związku z wyborami 5-6 listopada 2017 r.

Krajowa Rada Rzeczników Patentowych. Skład.

1) Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych - Anna Korbela, rzecznik patentowy, radca prawny;

2) Marek Besler - Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych;

3) Tadeusz Kachnic - Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych;

4) Anna Cybulka - Sekretarz Krajowej Rady Rzeczników Patentowych;

5) Jolanta Dziubińska - Skarbnik Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, Dziekan Okręgu Łódzkiego;

6) Jerzy Lampart - Członek Prezydium Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Śląskiego;

7) Anna Bełz - Członek Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Lubelskiego;

8) Joanna Bocheńska - Członek Krajowej Rady;

9) Marek Bury - Członek Krajowej Rady;

10) Jacek Czabajski - Członek Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Pomorskiego;

11) Krzysztof Czub - Członek Krajowej Rady;

12) Grzegorz Ćwikliński - Członek Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Kujawsko-Pomorskiego;

13) Mieczysław Fronczek - Członek Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Podlaskiego;

14) Agnieszka Iwaniuk - Członek Krajowej Rady;

15) Krystyna Kozłowska - Członek Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Dolnośląskiego;

16) Jerzy Kulpiński -  Członek Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Podkarpackiego;

17) Piotr Malcherek - Członek Krajowej Rady;

18) Elżbieta Piątkowska - Członek Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Wielkopolskiego;

19) Sławomira Piotrowska - Członek Krajowej Rady, Koordynator ds. Aplikacji;

20) Witold Rożnowski - Członek Krajowej Rady;

21) Dorota Rzążewska - Członek Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Mazowieckiego;

22) Andrzej Stachowski - Członek Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Małopolskiego;

23) Paweł Wac - Członek Krajowej Rady;

24) Elżbieta Wilamowska-Maracewicz - Członek Krajowej Rady;

25) Łukasz Wściubiak - Członek Krajowej Rady;

26) Renata Zawadzka - Członek Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Zachodniopomorskiego.

 

 Opublikował: Elżbieta Darmorost
Publikacja dnia: 14.01.2014
Podpisał: Marek Besler Elżbieta Darmorost
Dokument z dnia: 19.09.2013
Dokument oglądany razy: 4 674