UWAGA !Serwis internetowy przeznaczony wyłącznie dla osób odbywających aplikację rzecznikowską organizowaną przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych oraz osób pełniących funkcję patronów aplikantów.

Serwis Internetowy zawiera treści chronione prawami autorskimi, w związku z tym dostęp do stron serwisu jest ograniczony wyłącznie do w/w grona. Nie przewiduje się udostępnienia zasobów serwisu do publicznej wiadomości.


CC - pewne prawa zastrzeżone
Jarosław Markieta
Projekt graficzny, kod xhtml, arkusze stylów css, tej strony są dostępne na polskiej licencji
Creative Commons : Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 2.0 Polska