epi - Instytut Profesjonalnych Przedstawicieli przed Europejskim Urzędem Patentowym

 

 

Instytut Profesjonalnych Przedstawicieli przed Europejskim Urzędem Patentowym (The Institute of Professional Representatives before the European Patent Office) „epi” jest międzynarodową pozarządową organizacją, powołaną na mocy Konwencji o Patencie Europejskim (European Patent Convention) (KPE), do której obowiązkowo przynależą przedstawiciele zawodowi uprawnieni do występowania, w charakterze pełnomocników przed Europejskim Urzędem Patentowym (EUP).

Zadaniem „epi” jest współpraca z Europejskim Urzędem Patentowym w zakresie spraw związanych z zawodowym przedstawicielstwem przed EUP, w szczególności w zakresie doskonalenia zawodowego członków, szkolenia kandydatów na przedstawicieli zawodowych, organizacji egzaminu kwalifikacyjnego, etyki, itp.

Obecnie „epi” zrzesza około 9700 członków z 36 krajów będących stronami KPE, w tym 360 osób z Polski, która jest stroną KPE od 1.03.2003 roku.

Radę „epi” tworzą reprezentanci wszystkich krajów członkowskich, wybierani na kadencje 3-letnie, przy czym liczba mandatów dla przedstawicieli danego kraju zależy od ogólnej liczby przedstawicieli z tego kraju, wpisanych na listę prowadzona przez EUP.

W Prezydium Rady „epi” każdy kraj jest reprezentowany przez jednego członka.

Ponadto członkowie „epi” pracują w 11 stałych komisjach, które są organami pomocniczymi dla Rady i Prezydium „epi”.

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 23 - 24 maja 2011 r. odbyło się w Dublinie pierwsze posiedzenie Rady (Council) epi, na którym między innymi dokonano wyborów nowego Prezydium, Zarządu (Board) oraz składu poszczególnych Komisji.

 

W bieżącej 3-letniej kadencji w skład Prezydium epi wchodzą:

Prezes epi:  Tony Tangena (NL)

V-ce prezesi: Gabi Leissler-Gerstl (DE); Mihaela Teodorescu (RO)

Sekretarz Generalny: Joao Pereira da Cruz (PT)

Skarbnik: Claude Quintelier (BE)

Z-ca skarbnika: Frantisek Kania (CZ)

 

Rzecznicy europejscy z Polski są reprezentowani w organach epi następująco:

Board:

Anna Słomińska-Dziubek

Council:

Full members:

Marek Besler; Ludwik Hudy; Anna Korbela; Anna Słomińska-Dziubek

Substitute members:

Andrzej Kacperski; Katarzyna Lewicka; Piotr Malcherek; Ewa Malewska;

Disciplinary Committee:

Alicja Rogozińska (full member)

epi Finances Committee:

Ewa Malewska (full member)

Professional Conduct Committee: 

Ludwik Hudy  (full member); Mirosław Klar  (substitute member)

European Patent Practice Committee:

Ewa Malewska (full member); Katarzyna Lewicka (full member)

Professional Qualification Committee:

Piotr Malcherek (full member); Adam Pawłowski (substitute member)

Biotechnological Inventions Committee: 

Jadwiga Sitkowska (full member)

Harmonization Committee:

Marek Besler (substitute member)

Litigation Committee:

Lech Bury (full member); Anna Korbela (substitute member)

EPO Finances Committee:

Ewa Malewska (substitute member).

 

Wszystkim naszym przedstawicielom serdecznie gratulujemy, życzymy sukcesów w pracy na forum epi i satysfakcji z wykonywania ich funkcji!

 

Równocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich europejskich rzeczników patentowych polskiej grupy narodowej oraz osób, które chcą uczestniczyć w wymianie informacji w ramach naszej grupy o nadesłanie adresów, na jakie powinna być kierowana korespondencja związana z pracami epi oraz EPO. Informacje te prosimy przesłać na adres: epi@pirp.org.pl.

Prosimy także o informacje, jeśli wymagają aktualizacji Państwa adresy dostępne na stronie:

http://www.epo.org/prdb/db?action=search&name=&country=PL&city=&submit=Search

 

Serdecznie dziękujemy za powierzenie nam reprezentacji Polski w pracach epi!

 

                                                                                                      Marek Besler

                                                                                                      Ludwik Hudy

                                                                                                      Anna Korbela

                                                                                                      Anna Słomińska-Dziubek